• 08/02/16 08:44:43
  em chúc các bác sang năm mới sức khỏe bình an, vạn sự như ý, tiền tỷ về nhà;
  Tiện thể cho em hỏi câu "Isn't this turn of event kinda not favorable?" dịch thế nào ạ
 • 07/02/16 06:06:27
  Tết tới tấn tài. Xuân sang đắc lộc. Gia đình hạnh phúc. Vạn sự cát tường! Năm Thân sắp đến. Chúc bạn R đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên!
  Kurwaii, midnightWalker đã thích điều này
  • midnightWalker
   08/02/16 05:55:48 · Thích
 • 07/02/16 03:47:30
  cho em hỏi ở trong câu "Zonmi let out a low groan"
  thì a low groan là "tiếng rống rên rỉ" hay là "rên rỉ nhẹ" ạ
 • 07/02/16 12:28:30
  cho em hỏi là "where do I advertise that I’m on this stream" dịch là "tui đang trên stream tui nên quảng cáo ở đâu đây" hay sao ạ? stream ko cần dịch tại nó kiểu xem live thôi ý ạ
  còn câu "Don’t say things twice" dịch sao ạ
  em cám ơn
 • 05/02/16 09:22:09
  "Văn hóa trọng bình đẳng và văn hóa trọng tôn ti, tầng bậc" dịch như thế nào vậy ạ? giúp mình với!!!
  many thanks
  Xem thêm 4 bình luận
  • Sáu que Tre
   05/02/16 10:21:40 · Thích 1
  • Phương
   05/02/16 11:19:02 · Thích
  • Sáu que Tre
   05/02/16 11:46:26 · Thích 1
  • Phương
   05/02/16 12:42:54 · Thích
Loading...