• 13/10/15 04:54:29
  Mng cho mình hỏi chút:
  Trong câu "A method for management of kidney stones in a human in need thereof comprising administering a beverage to the human"
  thì cụm từ "a human in need thereof" có nghĩa là gì ạ?
  Cảm ơn nhiều.
 • 13/10/15 03:10:36
  Mọi người dịch giùm mình đoạn này với " In the clinical setting, preload is referred to as the end-diastolic pressure or (more precisely) end-diastolic volume. A higher end-diastolic volume implies higher preload. " đoạn này chuyên ngành y, có liên quan tới tim
 • 13/10/15 02:50:09
  Mọi người ơi cho mình hỏi câu "All of the buildings are by the
  waterfront." nghĩa là các tòa nhà như thế nào thế mình dịch hoài k ra.
 • 13/10/15 02:20:20
  Cho em hỏi "run by nuns" nghĩa là gì ạ
  • No star where
   13/10/15 02:22:22 · Thích 1
  • Darkangel201
   13/10/15 02:25:48 · Thích 1
  • No star where
   13/10/15 02:30:50 · Thích 2
  • Weed
   13/10/15 02:38:42 · Thích
 • 13/10/15 02:06:24
  Mình có một đoạn nói về thị trường than như này : "Trading platform Globalcoal is poised to launch tomorrow a physical coking coal contract, stoking the interest of market participants eager for a transparent means of buying and trading coking coal electronically" mà không hiểu nghĩa cho lắm. Các bạn cho mình ý kiến với :(
  • No star where
   13/10/15 02:18:38 · Thích
  • Hoàng Tùng Giang
   13/10/15 02:21:31 · Thích
  • No star where
   13/10/15 02:27:38 · Thích
Loading...