có bài viết mới ↑

Tìm trong Cộng đồng hỏi đáp

 • 27/07/16 02:16:56
  Các bác cho e hỏi câu này dịch như nào :"The description is not to be taken in a limiting sense, and the scope of the subject matter is defined only by the appended claims, appropriately interpreted, along with the full range of equivalents to which the appended claims are entitled". Thanks
 • 27/07/16 10:54:35
  mình có từ gì dùng cho một việc gì đó chưa từng xảy ra ko mọi người?
  nếu dùng something that never happened before thì dài quá. thanks mọi ng ^^
 • 27/07/16 10:54:19
  Mọi người giúp e dịch "key aspects " trong context này với : "There are several key aspects of every contract, beginning with the intent to make one, an offer, and consideration for both sides"
  Mới cả chế nào biết consideration trong tiếng anh pháp lý là gì thì giúp em với, từ điển trên mạng cũng có nhưng nó dịch kiểu gì ý.
  • Kurwaii
   27/07/16 10:58:38 · Thích 1
  • Ngô Quốc Nguyên
   27/07/16 11:32:56 · Thích
 • 27/07/16 09:18:49
  Từ "personal touch" ở đây nghĩa là gì nhỉ? Theo mình hiểu là có dấu ấn riêng của bản thân.
  Campaigners need their work to have a personal touch and prefer to focus on the human side of things. Factory or a data-entry jobs, where they have limited contact with other people, are probably not a good fit. Work revolving around something rather than someone just leaves Campaigners unfulfilled. They need work that has “soul”. It’s essential that their work feels purposeful and creative, so...
  Từ "personal touch" ở đây nghĩa là gì nhỉ? Theo mình hiểu là có dấu ấn riêng của bản thân.
  Campaigners need their work to have a personal touch and prefer to focus on the human side of things. Factory or a data-entry jobs, where they have limited contact with other people, are probably not a good fit. Work revolving around something rather than someone just leaves Campaigners unfulfilled. They need work that has “soul”. It’s essential that their work feels purposeful and creative, so repetitious tasks are very unlikely to appeal to Campaigners.

  Xem thêm.
  Chi Vu Thuc đã thích điều này
  • Kurwaii
   27/07/16 11:00:50 · Thích
 • 15/07/16 09:28:18
  Chào mọi người. Mọi người giúp e dịch câu này với, e không tìm được nghĩa của từ "interned " trong này văn cảnh này:
  You’ve interned in some American companies seeing how to build and manage a business
  Xem thêm 6 bình luận
Loading...
Top