Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

How To Stay Cool-Looking in the Summer Heat

Nội dung bài

Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.
Get the information you need on how to stay cool-looking in the summer heat.

You Will Need

A smart-looking T-shirt Translucent powder Lots of water Sunscreen with SPF 30 Sunglasses Bobby pins Lipstick (optional) PLAY

Step 1: Dress light

Dress in light-weight and light-colored clothing such as a smart-looking T-shirt. Looking cool starts with feeling cool. Step 2: Try natural look PLAY

Try a natural look. Apply a thin layer of translucent powder instead of liquid foundation. Step 3: Drink water PLAY

Drink plenty of water throughout the day to keep your skin well hydrated and glowing. Step 4: Use sunscreen Use a sunscreen with SPF 30 to avoid sunburn, which is definitely not cool. PLAY

Tip: Wear bold shades of lipsticks with metallic gloss to achieve a sexy summer look. Step 5: Put on sunglasses PLAY

Add jumbo- framed sunglasses to complete your cool look. Nothing says cool like a stylish pair of sunglasses. Step 6: Tie your hair up PLAY

Bare your shoulders by wearing long hair up in a loose bun. Gather a ponytail into two sections and wrap them into small buns, the second in an opposite direction around the first. Bobby pin them in place and don’t worry if they’re too loose – the more effortless it looks, the better. PLAY

Fact: Did you know? Some summer fruits, including pineapple and papaya, contain enzymes that help balance oily skin and slough off dead skin. PLAY

Lượt xem: 84 Ngày tạo:

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top