Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

How to Prevent Seasickness

Nội dung bài

Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.
Being sick at home is hard; being sick on a boat is unbearable! Keep seasickness from ruining your vacation.

You Will Need

Motion sickness medication Water Bread and other grains Apples Bananas Hard candy Dry crackers PLAY

Step 1: Consider preventive medication Think preventively. Take an over-the-counter antihistamine 1/2 hour prior to boarding the boat or at the first signs of seasickness. You can also consult your doctor for prescription medication. PLAY

Step 2: Drink plenty of water before you get on the boat Drink plenty of water prior to boarding. Dehydration can make you dizzy and cause nausea.
Tip: Avoid drinking alcohol, which can cause dehydration and nausea.
PLAY

Step 3: Eat right Eat right before heading out. Bread and other grains, apples, and bananas are all good choices. Avoid anything greasy or acidic. PLAY

Step 4: Position yourself where motion is less noticeable Find a spot on board where motion is least noticeable, such as the inner-middle part of the boat.
Tip: A window can help put the rocking motion into perspective but can also worsen the feelings of nausea as more objects are moving.
PLAY

Step 5: Stare into the horizon Focus on the horizon and scenery rather than the water or the movement of the boat. If you feel queasy, stand; sitting or lying down can increase nausea. PLAY

Step 6: Eat hard candy Suck on hard candy or eat dry crackers to help keep nausea in check. Do you know? Some people who take long cruises suffer "landsickness" for a few days after their trip as their body readjusts to being on firm ground. PLAY

Lượt xem: 92 Ngày tạo:

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top