Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Kết quả tìm kiếm cho “Làm” Tìm theo Từ (50) | Cụm từ | Cộng đồng hỏi đáp

Tìm theo Từ (50 Kết quả)

 • / læm /, Động từ: (từ lóng) đánh, quật, vụt (bằng gậy), Danh từ: sự chạy trốn, sự trốn tránh, Kỹ thuật chung:...
 • / lʌm /, Kỹ thuật chung: độ sáng,
 • thạc sĩ luật ( master of laws),
 • hộp đổi độ sáng,
 • độ chói,
 • cánh giữa,
 • bội số chung nhỏ nhất,
 • dill,
 • sự quản lý tài nguyên thông tin,
 • sự đúc áp lực lỏng,
 • đánh dấu dịch vụ đường dây,
 • môđun giám sát đường dây,
 • bộ nhở dài hạn,
 • môđem có cự ly giới hạn (thường được gọi là short-haul môđem hay line driver),
 • dòng/ phút, số dòng trong một phút,
 • thông báo kiểm tra tuyến,
 • đường lm,
 • nhà để máy bay, nhà để tàu vũ trụ, hănga,
 • Idiom: a swallow does not make the spring.,
 • đồ thị lm,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status

Chức năng Tìm kiếm nâng cao

có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top