Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
loading...

hbl1800

@hbl1800
 • Việt Nam
 • Theo dõi 0
Chi tiết 

Bạn bè (1)

Loading...
 • Mọi người sửa giúp em đoạn dịch này với ạ
  Henning et al. [43] installed a solar-assisted desiccant cooling system with a 20 m2 flat-plate solar collector and a 2 m3 hot-water storage tank. They reported that a solar fraction of the cooling between the solar heat and auxiliary heat provided was 76%, with an overall collector efficiency of 54% and a cooling COP of 0.6 during typical summer conditions. In addition, they proposed a combination of a solar-assisted solid desiccant cooling system with...
  Mọi người sửa giúp em đoạn dịch này với ạ
  Henning et al. [43] installed a solar-assisted desiccant cooling system with a 20 m2 flat-plate solar collector and a 2 m3 hot-water storage tank. They reported that a solar fraction of the cooling between the solar heat and auxiliary heat provided was 76%, with an overall collector efficiency of 54% and a cooling COP of 0.6 during typical summer conditions. In addition, they proposed a combination of a solar-assisted solid desiccant cooling system with a conventional vapour compression chiller for warm and humid climates, and claimed up to 50% of primary energy savings.
  Henning và cộng sự. [43] đã lắp đặt hệ thống làm mát hút ẩm nhờ năng lượng mặt trời với bộ thu năng lượng mặt trời dạng tấm 20 m2 fl và một bể chứa nước nóng 2 m3. Báo cáo cho rằng một phần năng lượng mặt trời làm mát giữa nhiệt mặt trời và nhiệt phụ được cung cấp là 76%, với hiệu suất thu tổng thể là 54% và COP làm mát là 0,6 trong điều kiện mùa hè điển hình. Ngoài ra, họ còn đề xuất sự kết hợp giữa hệ thống làm mát chất hút ẩm rắn nhờ năng lượng mặt trời với máy làm lạnh nén hơi thông thường cho khí hậu ấm và ẩm, và tiết kiệm tới 50% năng lượng sơ cấp.

  Xem thêm.
  • Bibi
   0 · 07/12/20 04:32:19
 • GEAR DRIVE MAINTENANCE
  Three ingredients are basic to gear drive maintenance:
  Mọi người dịch giúp em ba yếu tố bảo dưỡng bánh răng cơ bản với ạ !!! em cám ơn
  Proper Support & Mounting
  Proper Alignment of Input & Output
  Proper Lubrication
  • Sáu que Tre
   0 · 23/11/20 10:01:32
  • Sáu que Tre
   0 · 23/11/20 10:05:44
 • Solar energy is the result of electromagnetic radiation released from the Sun by the thermonuclear reactions occurring inside its core. All of the energy resources on earth originate from the sun (directly or indirectly), except for nuclear, tidal and geothermal energy. The sun actually transmits a vast amount of solar energy to the surface of the earth [13]. The term “solar constant” signifies the radiation influx of solar energy. The mean value of solar constant is equal to 1368 W/m2 [14].
  mọi...
  Solar energy is the result of electromagnetic radiation released from the Sun by the thermonuclear reactions occurring inside its core. All of the energy resources on earth originate from the sun (directly or indirectly), except for nuclear, tidal and geothermal energy. The sun actually transmits a vast amount of solar energy to the surface of the earth [13]. The term “solar constant” signifies the radiation influx of solar energy. The mean value of solar constant is equal to 1368 W/m2 [14].
  mọi người giúp e dịch cụm " the radiation influx of solar energy" với ạ.

  Xem thêm.
 • Encouraged by the successful worldwide effort to protect the ozone layer, scientists and engineers have been committed to min- imize and reverse the harming environmental effects of global warming.
  Được cỗ vũ bằng những nỗ lực thành công của toàn thế giới để bảo vệ tầng ozon,....
  Dịch v ok chưa mọi người ơi!!!
 • Solar thermo-electrical cooling
  Solar thermo-mechanical cooling
  Solar thermal cooling techniques
  Có ai biết mấy từ chuyên ngành này không ạ. Em chỉ biết dịch kiểu " làm mát bằng nhiệt điện năng lượng mặt trời" hay "làm mát cơ nhiệt bằng năng lượng mặt trời"
  • Hiếu Trương Viết
   0 · 05/11/20 11:46:26
Loading...

Có thể bạn biết

Top