Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
loading...
hbl1800
@hbl1800
 • Việt Nam
 • Theo dõi 0
Chi tiết 

Bạn bè (1)

Loading...
 • GEAR DRIVE MAINTENANCE
  Three ingredients are basic to gear drive maintenance:
  Mọi người dịch giúp em ba yếu tố bảo dưỡng bánh răng cơ bản với ạ !!! em cám ơn
  Proper Support & Mounting
  Proper Alignment of Input & Output
  Proper Lubrication
  • Sáu que Tre
   0 · 23/11/20 10:01:32
  • Sáu que Tre
   0 · 23/11/20 10:05:44
 • Solar energy is the result of electromagnetic radiation released from the Sun by the thermonuclear reactions occurring inside its core. All of the energy resources on earth originate from the sun (directly or indirectly), except for nuclear, tidal and geothermal energy. The sun actually transmits a vast amount of solar energy to the surface of the earth [13]. The term “solar constant” signifies the radiation influx of solar energy. The mean value of solar constant is equal to 1368 W/m2 [14].
  mọi...
  Solar energy is the result of electromagnetic radiation released from the Sun by the thermonuclear reactions occurring inside its core. All of the energy resources on earth originate from the sun (directly or indirectly), except for nuclear, tidal and geothermal energy. The sun actually transmits a vast amount of solar energy to the surface of the earth [13]. The term “solar constant” signifies the radiation influx of solar energy. The mean value of solar constant is equal to 1368 W/m2 [14].
  mọi người giúp e dịch cụm " the radiation influx of solar energy" với ạ.

  Xem thêm.
 • Encouraged by the successful worldwide effort to protect the ozone layer, scientists and engineers have been committed to min- imize and reverse the harming environmental effects of global warming.
  Được cỗ vũ bằng những nỗ lực thành công của toàn thế giới để bảo vệ tầng ozon,....
  Dịch v ok chưa mọi người ơi!!!
 • Solar thermo-electrical cooling
  Solar thermo-mechanical cooling
  Solar thermal cooling techniques
  Có ai biết mấy từ chuyên ngành này không ạ. Em chỉ biết dịch kiểu " làm mát bằng nhiệt điện năng lượng mặt trời" hay "làm mát cơ nhiệt bằng năng lượng mặt trời"
  • Hiếu Trương Viết
   0 · 05/11/20 11:46:26
 • Providing cooling by utilizing renewable energy such as solar energy is a key solution to the energy and environmental issues.
  cho e hỏi 2 từ đầu tiên dịch là " việc cung cấp làm mát ..." hay gì v mn
  • Tây Tây
   0 · 26/10/20 10:16:38
   • hbl1800
    Trả lời · 01/11/20 09:11:06
Loading...

Có thể bạn biết

DMCA.com Protection Status
Top