Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Từ điển Việt - Anh

 • ton, giải thích vn : biệt ngữ của người buôn bán chứng khoán có nghĩa là $100 triệu dollars .
 • quarter-speed
 • quarter bat, quarter closer, quarter closure
 • quarter round
 • microampere
 • fourteen
 • quarter
 • sixteen
 • seventeen
 • eighteen
 • nineteen
 • a swallow does not make the spring.
 • twenty
 • round-the-clock
 • michaelmas
 • half-width construction
 • two-legged
 • two-aisle building
 • two-headed
 • two-engined
 • king closer
 • three-quarter brick
 • 3d, three-dimensional, giải thích vn : ví dụ như ảnh 3 chiều .giải thích vn : ví dụ như ảnh 3 chiều .
 • three-ply
 • three-point problem, giải thích vn : trong quá trình khảo sát vị trí mặt ngang của trạm được sử dụng 2 góc và 3 [[điểm.]]giải...
 • three-railway
 • four-wheel drive, giải thích vn : Đối với loại xe trên , công suất được truyền trực tiếp xuống 4 bánh xe .
 • four-wheel steering, giải thích vn : là loại xe có tất cả các bánh đều có thể quay để thay đổi hướng chuyển động của...
 • quadrant
 • four-stroke
 • four-engined
 • four-speed
 • quadrant gutter (quadgutter)
 • four-engined
 • half a ton
 • half-dollar
 • handful
 • minute
 • 8-bit byte, giải thích vn : nhóm tám bit kề liền nhau , tạo thành đơn vị dữ liệu cơ sở của máy tính cá nhân . do được...
 • octet
 • the equal sign, equal(s), one and one equal two
 • acoclor
 • ampere-turn, amp-turn
 • a-point
 • ampere per square inch
 • ampere per meter
 • abampere per centimeter squared
 • short multiplexed aal (small)
 • abampere centimeter squared
 • abcoulomb per square centimeter
 • abcoulomb per cubic centimeter
 • high performance ccitt no.7 system ace (hcsa)
 • pated system ace (psace)
 • measurement system ace (mrsace)
 • acf/vtame entry (acf/vtame)
 • acf/telecommunications access method (acf/tcam)
 • acf/virtual telecommunications access method (acf/vtam)
 • acode file, giải thích vn : là file dữ liệu info lưu các thuộc tính đường cho các lớp đối tượng được tạo từ các file...
 • unrectified ac
 • adb (apple desktop bus), giải thích vn : là cổng giao tiếp có trong máy apple . nó cho phép các thiết bị tốc độ thấp như chuột...
 • delta sigma modulating adc (dsmadc)
 • circular dna
 • mitochondral dna
 • transfer dna
 • ads, giải thích vn : 1 . arc digitizing system - hệ thống số hóa đường . là hệ thống số hóa và biên tập đơn giản , được...
 • asymmetric digital subscriber loop (adsl), giải thích vn : hệ thống điện thoại ở mỹ chủ yếu là kiểu số , mặc dù phần lớn...
 • adsl for isdn (jadsl)
 • audio frequency
 • feedback agc
 • feedback agc
 • digital amps (d-amps)
 • austenic manganese steel
 • application program interface, giải thích vn : api là một tập hợp các lời gọi hệ thống hoặc các thủ tục cho các chương trình...
 • java security/server api (jsapi)
 • internet connection services api (icsapi)
 • open database api (odapi)
 • independent database api (idapi)
 • netscape server api (netscape) (nsap i)
 • java card api (jcapi)
 • common isdn api (capi)
 • dos open api (doapi)
 • speech recognition api (srapi)
 • java management api (jmapi)
 • open document management api (odma)
 • transport api (trapi)
 • display data send ascii (ddsa)
 • display data return ascii (ddra)
 • aspect source flag (asf)
 • application-specific integrated circuit (asic)
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top