Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên Google Play

Từ điển Nhật - Việt

 • ?をたのしむ

  [ ~を楽しむ ] vs thưởng thức/tận hưởng 何もかも楽しんでいます: tôi tận hưởng từng giây phút 浜辺(ビーチ)バーベキューを楽しむ:...
 • KJ法

  Kỹ thuật [ けーじぇーほう ] phương pháp KJ [KJ method]
 • Nở hoa

  Viết nghĩa của Nở hoa vào đây 花開き
 • Trang đầu

  ===== Viết nghĩa của Trang đầu vào đây ===== phan bo go hoi rac roi moi khi go xong nhan tim kiem no lai mat di nhu vay hoi lau cho moi lan...
 • Từ điển Nhật Việt

  , từ điển nhật việt
 • Vicky

  Mục lục 1 [ のこす ] 1.1 v5s 1.1.1 xếp 1.1.2 tiết kiệm/dành dụm 1.1.3 sót lại/để lại 1.1.4 để lại/truyền lại (hậu thế)...
 • Αせん

  Kỹ thuật [ α線 ] tia alpha [alpha ray]
 • Αりゅうし

  Kỹ thuật [ α粒子 ] hạt alpha [alpha particle]
 • Α粒子

  Kỹ thuật [ αりゅうし ] hạt alpha [alpha particle]
 • Α線

  Kỹ thuật [ αせん ] tia alpha [alpha ray]
 • Βせん

  Kỹ thuật [ β線 ] tia Bê ta [beta rays]
 • Β版

  Tin học [ べたばん ] phiên bản Beta [beta version]
 • Β線

  Kỹ thuật [ βせん ] tia Bê ta [beta rays]
 • [ 唖 ] n câm
 • あい

  Mục lục 1 [ 愛 ] 1.1 n, n-suf 1.1.1 tình yêu/tình cảm 2 [ 相 ] 2.1 pref 2.1.1 cùng nhau/ổn định/hòa hợp 3 [ 藍 ] 3.1 / LAM / 3.2 n...
 • あいいく

  Mục lục 1 [ 愛育 ] 1.1 / ÁI DỤC / 1.2 n 1.2.1 sự nuôi dưỡng dạy dỗ bằng tình thương yêu [ 愛育 ] / ÁI DỤC / n sự nuôi...
 • あいいろ

  Mục lục 1 [ 藍色 ] 1.1 / LAM SẮC / 1.2 n 1.2.1 màu xanh chàm/màu chàm/chàm [ 藍色 ] / LAM SẮC / n màu xanh chàm/màu chàm/chàm 濃い藍色 :Màu...
 • あいいろがかったきじ

  Mục lục 1 [ 藍色掛かった生地 ] 1.1 / LAM SẮC QUẢI SINH ĐỊA / 1.2 n 1.2.1 Vải nhuộm màu chàm [ 藍色掛かった生地 ] / LAM...
 • あいいん

  Mục lục 1 [ 愛飲 ] 1.1 / ÁI ẨM / 1.2 n 1.2.1 sự thích uống rượu [ 愛飲 ] / ÁI ẨM / n sự thích uống rượu お茶の愛飲家:...
 • あいいんしゃ

  Mục lục 1 [ 愛飲者 ] 1.1 / ÁI ẨM GIẢ / 1.2 n 1.2.1 Kẻ nghiện rượu [ 愛飲者 ] / ÁI ẨM GIẢ / n Kẻ nghiện rượu
 • あいいーしー

  Kỹ thuật [ IEC ] ủy ban kĩ thuật điện quốc tế [international electrotechnical commission]
 • あいえすえーえす

  Kỹ thuật [ ISAS ] Viện khoa học vũ trụ và thiên văn [institute of space and astronautical science]
 • あいえすおー

  Kỹ thuật [ ISO ] tổ chức tiêu chuẩn quốc tế [international organization for standardization] Explanation : 国際標準化機構の略称。工業関連部門の規格統一と標準化を行う国際機関。本部はジュネーブ。各国の一つの標準化機関が代表して会員として登録され、創立は1947年。日本からはJIEC(日本工業標準調査会)が加入。
 • あいえすおーかんど

  Kỹ thuật [ ISO感度 ] tốc độ ISO [ISO speed]
 • あいえすでぃーえぬ

  Kỹ thuật [ ISDN ] mạng kỹ thuật số dịch vụ tích hợp [integrated services digital network]
 • あいえぬえす

  Kỹ thuật [ INS ] hệ thống mạng thông tin hợp nhất [information network system]
 • あいえふあーる

  Kỹ thuật [ IFR ] luật lệ bay bằng khí cụ [instrument flight rules]
 • あいえふほう

  Kỹ thuật [ IF法 ] phương pháp tạo vết răng cưa [indentation fracture method]
 • あいえむいーしーえいちいー

  Kỹ thuật [ I Mech E ] hiệp hội kĩ sư cơ khí [institution of mechanical engineers]
 • あいえむえす

  Kỹ thuật [ IMS ] hệ thống sản xuất tích hợp [integrated (intelligent) manufacturing system]
 • あいえむほう

  Kỹ thuật [ IM法 ] phương pháp tạo vết răng cưa nhỏ [indentation microfracture method]
 • あいえるえす

  Kỹ thuật [ ILS ] hệ thống hạ cánh bằng khí cụ [instrument landing system]
 • あいえんか

  Mục lục 1 [ 愛煙家 ] 1.1 / ÁI YÊN GIA / 1.2 n 1.2.1 Người nghiện thuốc lá nặng [ 愛煙家 ] / ÁI YÊN GIA / n Người nghiện thuốc...
 • あいおん

  Mục lục 1 [ 哀音 ] 1.1 / AI ÂM / 1.2 n 1.2.1 Âm thanh buồn/giọng nói buồn thảm [ 哀音 ] / AI ÂM / n Âm thanh buồn/giọng nói buồn...
 • あいか

  [ 哀歌 ] n bài hát buồn/bài hát bi ai/nhạc vàng 哀歌連: dòng nhạc buồn 哀歌調に: có giai điệu bi thương, buồn thảm
 • あいかぎ

  Mục lục 1 [ 合い鍵 ] 1.1 / HỢP KIỆN / 1.2 n 1.2.1 khóa kiểm tra/khóa trùng/khóa chủ [ 合い鍵 ] / HỢP KIỆN / n khóa kiểm...
 • あいかた

  Mục lục 1 [ 合い方 ] 1.1 / HỢP PHƯƠNG / 1.2 n 1.2.1 đệm nhạc [ 合い方 ] / HỢP PHƯƠNG / n đệm nhạc
 • あいかわらず

  [ 相変わらず ] n, adv như bình thường/như mọi khi 病気になったが彼は相変わらずに酒を飲んだ: dù đang bị ốm anh ta...
 • あいかん

  cảnh đoạn trường (mang tính cách bi thương), nỗi buồn và niềm vui/vui buồn, 哀感を込めて話す: nói với giọng điệu buồn...
 • あいがある

  [ 相がある ] n trông có vẻ 彼は長命の相がある. :Tướng mạo anh ta cho thấy anh ta sẽ hưởng thọ lâu. 君の顔には女難の相がある. :Nhìn...
 • あいがただんめん

  Kỹ thuật [ I形断面 ] mặt cắt chữ i [I-section]
 • あいがも

  Mục lục 1 [ 合鴨 ] 1.1 / HỢP ÁP / 1.2 n 1.2.1 Sự lai giống giữa vịt trời và vịt nhà [ 合鴨 ] / HỢP ÁP / n Sự lai giống...
 • あいがん

  Mục lục 1 [ 哀願 ] 1.1 / AI NGUYỆN / 1.2 n 1.2.1 Sự thỉnh cầu/lời kêu gọi/lời cầu xin/sự kiến nghị/van xin/cầu khẩn [...
 • あいがんどうぶつ

  Mục lục 1 [ 愛玩動物 ] 1.1 / ÁI NGOẠN ĐỘNG VẬT / 1.2 n 1.2.1 Con vật cưng (động vật) [ 愛玩動物 ] / ÁI NGOẠN ĐỘNG VẬT...
 • あいがんぶつ

  Mục lục 1 [ 愛玩物 ] 1.1 / ÁI NGOẠN VẬT / 1.2 n 1.2.1 Vật được đánh giá cao [ 愛玩物 ] / ÁI NGOẠN VẬT / n Vật được đánh...
 • あいき

  cái máy được ưa thích, aihui/Ái huy, ghi chú: thành phố ở phía Đông bắc trung quốc, gần biên giới với nga
 • あいきかい

  Mục lục 1 [ 合気会 ] 1.1 / HỢP KHÍ HỘI / 1.2 n 1.2.1 Hiệp hội Aikido thế giới [ 合気会 ] / HỢP KHÍ HỘI / n Hiệp hội Aikido...
 • あいきどう

  Mục lục 1 [ 合気道 ] 1.1 / HỢP KHÍ ĐẠO / 1.2 n 1.2.1 Aikido [ 合気道 ] / HỢP KHÍ ĐẠO / n Aikido 彼は7年間、合気道をやっていた :Anh...
 • あいきどうか

  Mục lục 1 [ 合気道家 ] 1.1 / HỢP KHÍ ĐẠO GIA / 1.2 n 1.2.1 Người luyện tập Aikido [ 合気道家 ] / HỢP KHÍ ĐẠO GIA / n Người...
 • あいきょう

  quê hương thân yêu, yêu mến và kính trọng, sự mê hoặc/sự lôi cuốn/sự nhã nhặn, 愛郷心がある: có tình yêu quê hương
 • あいきょうげん

  Mục lục 1 [ 間狂言 ] 1.1 / GIAN CUỒNG NGÔN / 1.2 n 1.2.1 Thời gian giải lao giữa các màn của một vở tấu hài [ 間狂言 ] /...
 • あいきょうしん

  Mục lục 1 [ 愛郷心 ] 1.1 / ÁI HƯƠNG TÂM / 1.2 n 1.2.1 Tình yêu quê hương [ 愛郷心 ] / ÁI HƯƠNG TÂM / n Tình yêu quê hương 情けないまでの偏狭な愛郷心:...
 • あいぎ

  Mục lục 1 [ 合い着 ] 1.1 / HỢP TRƯỚC / 1.2 n 1.2.1 Quần áo mặc vào mùa xuân hoặc mùa thu/quần áo mặc giữa áo khoác ngoài...
 • あいぎょう

  Mục lục 1 [ 愛楽 ] 1.1 / ÁI LẠC / 1.2 n 1.2.1 Tình yêu [ 愛楽 ] / ÁI LẠC / n Tình yêu
 • あいぎん

  Mục lục 1 [ 愛吟 ] 1.1 / ÁI NGÂM / 1.2 n 1.2.1 Bài thơ hay bài hát được ưa thích/người yêu thích thơ ca [ 愛吟 ] / ÁI NGÂM...
 • あいくぎ

  Mục lục 1 [ 合い釘 ] 1.1 / HỢP ĐINH / 1.2 n 1.2.1 Đinh hai đầu nhọn [ 合い釘 ] / HỢP ĐINH / n Đinh hai đầu nhọn
 • あいくち

  Mục lục 1 [ 合い口 ] 1.1 / HỢP KHẨU / 1.2 n 1.2.1 Bạn đồng phòng/bạn thân 2 [ 匕首 ] 2.1 / TRỦY THỦ / 2.2 n 2.2.1 Dao găm [...
 • あいぐすり

  Mục lục 1 [ 合い薬 ] 1.1 / HỢP DƯỢC / 1.2 n 1.2.1 Phương thuốc đặc biệt [ 合い薬 ] / HỢP DƯỢC / n Phương thuốc đặc...
 • あいぐち

  khe hở vòng xéc măng
 • あいけん

  [ 愛犬 ] n con chó yêu 愛犬が死んだので、このひと月はとてもつらかった: vì con chó nhỏ đáng yêu đã bị chết nên...
 • あいけんか

  Mục lục 1 [ 愛犬家 ] 1.1 / ÁI KHUYỂN GIA / 1.2 n 1.2.1 Người yêu chó/người thích chó [ 愛犬家 ] / ÁI KHUYỂN GIA / n Người...
 • あいこ

  Mục lục 1 [ 愛顧 ] 1.1 / ÁI CỐ / 1.2 n 1.2.1 Sự bảo trợ/đặc ân/sự yêu thương/bao bọc/chở che 1.3 n 1.3.1 huề (oản tù tì)...
 • あいこう

  Mục lục 1 [ 愛好 ] 1.1 / ÁI HẢO / 1.2 n 1.2.1 Sự kính yêu/sự quý mến/yêu thích/yêu/thích [ 愛好 ] / ÁI HẢO / n Sự kính yêu/sự...
 • あいこうしゃ

  Mục lục 1 [ 愛好者 ] 1.1 / ÁI HẢO GIẢ / 1.2 n 1.2.1 Người nhiệt tình/người hâm mộ [ 愛好者 ] / ÁI HẢO GIẢ / n Người...
 • あいこうする

  Mục lục 1 [ 愛好する ] 1.1 n 1.1.1 yêu chuộng 1.1.2 ưa chuộng 1.1.3 thương yêu 1.1.4 thương mến 1.1.5 ham chuộng 1.1.6 chuộng...
 • あいこく

  Mục lục 1 [ 哀哭 ] 1.1 / AI KHỐC / 1.2 n 1.2.1 Sự đau buồn/sự phiền muộn/sự than khóc 2 [ 愛国 ] 2.1 / ÁI QUỐC / 2.2 n 2.2.1...
 • あいこくしゃ

  Mục lục 1 [ 愛国者 ] 1.1 / ÁI QUỐC GIẢ / 1.2 n 1.2.1 Người yêu nước [ 愛国者 ] / ÁI QUỐC GIẢ / n Người yêu nước あなたは愛国者ですか...
 • あいこくしゅぎ

  Mục lục 1 [ 愛国主義 ] 1.1 / ÁI QUỐC CHỦ NGHĨA / 1.2 n 1.2.1 Chủ nghĩa yêu nước [ 愛国主義 ] / ÁI QUỐC CHỦ NGHĨA / n Chủ...
 • あいこくしん

  [ 愛国心 ] n tấm lòng yêu nước/tình yêu đất nước 愛国心あふれる歌: bài hát tràn ngập lòng yêu nước 愛国心は、弱者に自信を与える:...
 • あいことば

  Mục lục 1 [ 合い言葉 ] 1.1 / HỢP NGÔN DIỆP / 1.2 n 1.2.1 Mật khẩu/khẩu hiệu/khẩu lệnh/phương châm/thần chú 2 [ 合い詞...
 • あいごう

  sự than vãn
 • あいさい

  Mục lục 1 [ 愛妻 ] 1.1 / ÁI THÊ / 1.2 n 1.2.1 Vợ yêu/ái thê [ 愛妻 ] / ÁI THÊ / n Vợ yêu/ái thê 彼の愛妻: vợ yêu của anh...
 • あいさいか

  Mục lục 1 [ 愛妻家 ] 1.1 / ÁI THÊ GIA / 1.2 n 1.2.1 Người chồng yêu vợ [ 愛妻家 ] / ÁI THÊ GIA / n Người chồng yêu vợ 非常な愛妻家 :...
 • あいさいべんとう

  Mục lục 1 [ 愛妻弁当 ] 1.1 / ÁI THÊ BIỆN ĐƯƠNG / 1.2 n 1.2.1 Cơm hộp mang theo ăn trưa được làm bởi người vợ yêu [ 愛妻弁当...
 • あいさつ

  Mục lục 1 [ 挨拶 ] 1.1 n 1.1.1 lời chào/sự chào hỏi 2 [ 挨拶する ] 2.1 vs 2.1.1 chào/chào hỏi [ 挨拶 ] n lời chào/sự chào...
 • あいさつじょう

  Mục lục 1 [ 挨拶状 ] 1.1 / AI TẠT TRẠNG / 1.2 n 1.2.1 Thiệp thăm hỏi/thiệp chúc mừng [ 挨拶状 ] / AI TẠT TRẠNG / n Thiệp...
 • あいさつはぬきで

  Mục lục 1 [ 挨拶は抜きで ] 1.1 / AI TẠT BẠT / 1.2 n 1.2.1 Lược bớt việc chào hỏi [ 挨拶は抜きで ] / AI TẠT BẠT / n Lược...
 • あいさつまわり

  Mục lục 1 [ 挨拶まわり ] 1.1 / AI TẠT / 1.2 n 1.2.1 Cuộc gọi điện thoại chúc mừng năm mới [ 挨拶まわり ] / AI TẠT / n...
 • あいさんかい

  Mục lục 1 [ 愛餐会 ] 1.1 / ÁI SAN HỘI / 1.2 n 1.2.1 Bữa tiệc của hai người đang yêu nhau [ 愛餐会 ] / ÁI SAN HỘI / n Bữa tiệc...
 • あいし

  lịch sử bi ai/lịch sử bi tráng, lời chia buồn, thơ buồn
 • あいしあう

  Mục lục 1 [ 愛し合う ] 1.1 adj 1.1.1 yêu nhau 1.1.2 yêu đương [ 愛し合う ] adj yêu nhau yêu đương
 • あいしゃ

  Mục lục 1 [ 愛車 ] 1.1 / ÁI XA / 1.2 n 1.2.1 Chiếc xe yêu [ 愛車 ] / ÁI XA / n Chiếc xe yêu
 • あいしゃせいしん

  Mục lục 1 [ 愛社精神 ] 1.1 / ÁI XÃ TINH THẦN / 1.2 n 1.2.1 Tinh thần xả thân vì công ty [ 愛社精神 ] / ÁI XÃ TINH THẦN / n Tinh...
 • あいしゅう

  Mục lục 1 [ 哀愁 ] 1.1 n 1.1.1 nỗi sầu muộn/bi ai/nỗi đau/sầu thảm 1.1.2 đau thương [ 哀愁 ] n nỗi sầu muộn/bi ai/nỗi đau/sầu...
 • あいしょ

  Mục lục 1 [ 愛書 ] 1.1 / ÁI THƯ / 1.2 n 1.2.1 Quyển sách yêu quý/việc thích đọc sách [ 愛書 ] / ÁI THƯ / n Quyển sách yêu quý/việc...
 • あいしょう

  buồn rầu/sự đau buồn, thương tích, sự thích ca hát, ái thiếp/người thiếp yêu, tên gọi cho con vật cảnh/gọi âu yếm,...
 • あいしーえーおー

  Kỹ thuật [ ICAO ] tổ chức hàng không dân dụng quốc tế [international civil aviation organization]
 • あいしーゆー

  Kỹ thuật [ ICU ] thiết bị bảo dưỡng tăng cường [intensive care unit]
 • あいじ

  Mục lục 1 [ 愛児 ] 1.1 / ÁI NHI / 1.2 n 1.2.1 Đứa trẻ được yêu mến/đứa con cưng [ 愛児 ] / ÁI NHI / n Đứa trẻ được yêu...
 • あいじょう

  Mục lục 1 [ 哀情 ] 1.1 / AI TÌNH / 1.2 n 1.2.1 Nỗi buồn 2 [ 愛嬢 ] 2.1 n 2.1.1 con gái yêu/con gái rượu 3 [ 愛情 ] 3.1 n 3.1.1 tình...
 • あいじょうにこっきょうはない

  [ 愛情に国境はない ] n Tình yêu không biên giới.
 • あいじょうにねんれいはかんけいない

  [ 愛情に年齢は関係ない ] exp Tình yêu không phân biệt tuổi tác.
 • あいじょうをうらぎる

  [ 愛情を裏切る ] exp phụ tình
 • あいじょうをだく

  [ 愛情を抱く ] exp hữu tình
 • あいじん

  Mục lục 1 [ 愛人 ] 1.1 exp 1.1.1 nhân tình 2 [ 愛人 ] 2.1 / ÁI NHÂN / 2.2 n 2.2.1 Tình nhân/người tình/bồ bịch [ 愛人 ] exp nhân...
 • あいじーいーえす

  Kỹ thuật [ IGES ] Định chuẩn trao đổi đồ họa ban đầu [initial graphics exchange specification] Explanation : Một dạng thức...
 • あいす

  chuộng
 • あいすくりーむせいぞうそうち

  Kỹ thuật [ アイスクリーム製造装置 ] máy làm kem [ice cream freezing equipment]
 • あいすべき

  [ 愛すべき ] adj đáng yêu
 • あいする

  Mục lục 1 [ 愛する ] 1.1 adj 1.1.1 yêu mến 1.1.2 yêu đương 1.1.3 trìu mến 1.1.4 mến 1.1.5 hâm mộ 1.2 vs 1.2.1 yêu/yêu quý/mến...
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
 • 28/09/20 04:03:15
  Em chào mọi người,
  Xin mọi người giúp em với cụm từ "participating jurisdictions" trong tiêu đề "Cooperation with participating jurisdictions and the Commonwealth" với ạ.
  Với vốn tiếng Anh hạn chế của mình, em đã cố gắng tra từ mà không tìm ra được nghĩa tiếng Việt tương đương nào hợp lý.
  Ai biết nghĩa của cụm từ này thì cho em biết với nhé.
  Xem thêm 1 bình luận
  • PBD
   1 · 29/09/20 10:19:06
  • Sáu que Tre
   2 · 29/09/20 10:52:01
   • PBD
    Trả lời · 29/09/20 11:47:29
 • 25/09/20 03:48:11
  Cho mình hỏi "That's just by the way, but as I say there's no extra charge for them." câu này trong ngữ cảnh bên dưới nghĩa như thế nào, từ "extra charge" ở đây mình không hiểu người nói đang ám chỉ điều gì?
  The Sabbath and then Sunday is yom Rochon. if you live it for instance as we do in jerusalem the busiest day of the week is Sunday everything takes off they've been resting on the Sabbath and then everybody gets going the first day of the week. And most or many congregatio...
  Cho mình hỏi "That's just by the way, but as I say there's no extra charge for them." câu này trong ngữ cảnh bên dưới nghĩa như thế nào, từ "extra charge" ở đây mình không hiểu người nói đang ám chỉ điều gì?
  The Sabbath and then Sunday is yom Rochon. if you live it for instance as we do in jerusalem the busiest day of the week is Sunday everything takes off they've been resting on the Sabbath and then everybody gets going the first day of the week. And most or many congregations of believers in Israel hold their worship services on Saturday because sunday is a day of work. Understand? That's just by the way, but as I say there's no extra charge for them.
  Nguồn video tại 5:06: https://www.youtube.com/watch?v=YsPmd3vUGJw&feature=emb_title&ab_channel=PraiseYAyoupeople

  Xem thêm.
  Xem thêm 3 bình luận
  • PBD
   1 · 26/09/20 09:30:17
   • Sáu que Tre
    Trả lời · 26/09/20 10:28:45
  • xtnhan
   0 · 28/09/20 01:47:04
 • 28/09/20 09:02:53
  Sự thật phũ phàng - You think the rich are happy? No, the way they're happy is beyond your imagination.
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
 • 27/09/20 11:28:21
  Cho mk hỏi loại từ của welcome ở đây là gì, nó có ý nghĩa gì và nó bổ sung cho cái gì?
  Câu là : Experience a sumptuous countryside welcome of fine food.
  • PBD
   1 · 27/09/20 12:21:16
 • 26/09/20 09:31:50
  Mọi người cho em hỏi câu này nghĩa là gì với ạ:
  Investment was between 4% and 36% lower in the 1990s than if the share of zombie firms had remained at historical averages.
  • Sáu que Tre
   0 · 26/09/20 11:44:31
   • holam
    Trả lời · 26/09/20 11:49:14
 • 25/09/20 10:44:47
  A runner who can normally cover four miles in half an hour, she could barely walk
  Mng giúp mình giải thích nghĩa của câu này với, Câu này mình trích dẫn từ The New Yorker (1 bài báo nói về phát ngôn của 2 ce bệnh nhân số 17)
  Xem thêm 1 bình luận
  • datnguyen16
   0 · 25/09/20 03:19:52
  • kieuchinh
   0 · 25/09/20 03:50:33
 • 21/09/20 09:44:21
  Therapist: Your wife says you never buy her flowers, is that true?
  Husband: To be honest, I never knew she sold flowers.
  PBD, phongvu994 người khác đã thích điều này
  • PBD
   0 · 21/09/20 11:57:23
 • 21/09/20 08:07:17
  Sự thật phũ phàng - If you are ugly, you are ugly. Stop talking about inner beauty because men don’t walk around with X-rays to see inner beauty. (Robert Mugabe)
  Tây Tây, PBD2 người khác đã thích điều này
  • Tây Tây
   0 · 21/09/20 08:27:00
Loading...
Top