Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Điều khoản sử dụng

Điều khoản chung

Việc bạn đăng ký sử dụng Rung.vn đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu, đồng ý và tuân thủ những điều khoản bên dưới. Nếu bạn không đồng ý vui lòng không đăng ký sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Rung.vn.
Rung.vn có quyền thay đổi các quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Rung.vn sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định dưới đây.

Trách nhiệm của Rung.vn

Dịch vụ của Rung.vn là những dịch vụ cung cấp thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Chúng tôi, với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước. Bạn cũng đồng ý rằng, chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp nhằm đảm bảo những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định mà… đưa ra.
Rung.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.
Những nội dung do người dùng tải lên và Rung.vn hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền/sở hữu trí tuệ hay bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan của các nguồn tài nguyên trên.
Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.
Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Rung.vn hoặc bất kỳ phần nào của Rung.vn ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

Quy định về nội dung đăng tải

Dịch vụ của Rung.vn là những dịch vụ cung cấp Từ điển, các bài học trực tuyến và mạng xã hội.

Chúng tôi, với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước. Bạn cũng đồng ý rằng, chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp nhằm đảm bảo những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định mà… đưa ra.

Rung.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.

Những nội dung do người dùng tải lên và Rung.vn hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền/sở hữu trí tuệ hay bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan của các nguồn tài nguyên trên.

Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.

Quy định về nội dung đăng tải bình luận

Trang web Rung.vn là trang web kết hợp mạng xã hội facebook. Do đó, bạn có quyền đăng tải nội dung trên trang cá nhân cũng như có quyền thảo luận, chia sẻ ý kiến trên các trang cá nhân bạn bè. Các lời bình luận đó do chính bạn đăng tải và thể hiện quan điểm của chính bạn. Do đó, Rung.vn sẽ không xác nhận, chứng thực và không chịu bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào đối với những lời bình đó.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý những điều sau khi đăng lời bình luận:

 • Không đăng tải các quảng cáo thương mại
 • Không sử dụng các từ ngữ tục bậy, chửi bới, thô lỗ hoặc khiêu dâm
 • Không dùng ngôn ngữ có tính lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa người khác
 • Không quấy rối, gây phiền nhiễu cho người khác, hoặc đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người khác; không vu khống, nói sai sự thật, làm mất danh dự, hoặc mạo nhận một ai đó.
 • Không chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
 • Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 • Không Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 • Không cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 • Không cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 • Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • Không tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • Tất cả các ngôn ngữ html và đường link đến trang web khác đều không được phép.

Rung.vn có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không phù hợp với các quy định nói trên, đồng thời có thể đình chỉ hay khóa hoàn toàn tài khoản đăng ký của bạn (bao gồm cả email) nếu phát hiện vi phạm.

Các liên kết đến các website khác

Để thuận tiện cho việc sử dụng của Người dùng, Rung.vn có thể cung cấp cho người dùng một số liên kết đến các website khác. Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của Rung.vn, do đó Rung.vn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những Website này. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các Website này.

Giới hạn độ tuổi

Chúng tôi không cho phép người dưới 13 tuổi làm thành viên của site này. Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị.

Hình thức xử lý vi phạm

Nếu phát hiện vi phạm của bạn về những điều nêu trong Quy định này, Rung.vn sẽ lập tức thực hiện gỡ bỏ nội dung vi phạm mà không cần báo trước và gửi thư cảnh báo lần đầu. Nếu bạn tiếp tục vi phạm, bạn sẽ nhận được thư cảnh báo thứ hai và tài khoản của bạn sẽ được tạm khóa trong 01 tháng. Lần thứ ba, Rung.vn sẽ khóa tài khoản của bạn vĩnh viễn. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của bạn, Rung.vn sẽ tự xử lý vi phạm hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để xử lý

Từ chối đảm bảo

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Rung.vn và bất cứ dịch vụ hoặc nội dung nào được cung cấp trong đó (sau đây gọi chung là "Dịch vụ") đều thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. Do đó, bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Rung.vn từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Rung.vn không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

 • Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web;
 • Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web
 • Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó.
 • Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;
 • Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.
 • Tuân theo qui định sử dụng này.

Loại trừ trách nhiệm

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Rung.vn và bất cứ dịch vụ hoặc nội dung nào được cung cấp trong đó (sau đây gọi chung là "Dịch vụ") đều thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. Do đó, bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Rung.vn từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Rung.vn không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

 • Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web;
 • Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web
 • Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó.
 • Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;
 • Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.
 • Tuân theo qui định sử dụng này.
Top