Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
loading...
Meepo
@2474043444
Loading...
 • 06/06/18 03:20:55
  Interface Control Document - ICD
  Theo chuyên ngành tin học, viễn thông được hiểu và dịch ra như nào?
  pls help!
 • non-yard business là gì vậy mn?
  Xem thêm 1 bình luận
  • Meepo
   0 · 31/08/17 02:32:29
  • Meepo
   0 · 31/08/17 02:33:03
  • Sáu que Tre
   0 · 01/09/17 08:52:35
 • Giúp t đoạn này với pls..khó dịch quá. đoạn "many of them đến children"
  Đây là 1 đoạn cảm ơn những người có đóng góp làm cuốn sách.
  Thanks Richard and Hedley for their considerable additions and corrections to the architectural entries, many of them English Heritage properties. A family connection here proved invaluable. While shamelessly exploiting the expertise of all our children, we are particularly indebted to Anna Keay and Simon Thurley, both of English Heritage. Their prompti...
  Giúp t đoạn này với pls..khó dịch quá. đoạn "many of them đến children"
  Đây là 1 đoạn cảm ơn những người có đóng góp làm cuốn sách.
  Thanks Richard and Hedley for their considerable additions and corrections to the architectural entries, many of them English Heritage properties. A family connection here proved invaluable. While shamelessly exploiting the expertise of all our children, we are particularly indebted to Anna Keay and Simon Thurley, both of English Heritage. Their promptings and suggestions proved invaluable.

  Xem thêm.
  • Sáu que Tre
   1 · 24/08/17 10:10:19
  • Bói Bói
   0 · 24/08/17 10:10:44
  • Meepo
   0 · 24/08/17 11:03:37
 • Help!
  tiếng 'Xì hơi' xe tiếng Anh là gì nhỉ?
  Xem thêm 6 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 08/08/17 03:43:58
  • Bói Bói
   0 · 08/08/17 04:29:01
  • No star where
   0 · 31/08/17 12:26:45
 • Dịch câu sau sang tiếng Anh giúp t với.
  - Quạt thông gió cục bộ
  - Quạt thông gió xuyên vách
Loading...

Có thể bạn biết

DMCA.com Protection Status
Top