Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
loading...
Hồ Trọng Lập
@3504832454
  • Việt Nam
  • Theo dõi 0
Loading...
  • Cho mình hỏi strawman có nghĩa là gì trong 2 đoạn này vậy
    1.The idea that national identity will be lost as a result of European integration is just a straw man which he is wasting his time fighting.
    2.The fraud depended on hundreds of bank accounts being opened on behalf of straw men.
    Bạn, rungvn đã thích điều này
Loading...

Có thể bạn biết

DMCA.com Protection Status
Top