Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
loading...

bolttuthan

@bolttuthan
  • Việt Nam
  • Theo dõi 0
Loading...
  • Cho mình hỏi từ "wasted impossibility" , ngữ cảnh là AI tương lai thay thế con người, và nó sẽ loại bỏ tất cả "wasted impossibility". Thanks
    bolttuthan đã thích điều này
Loading...

Có thể bạn biết

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
Top