Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
loading...
Rundenxixi
@rundenxixi
Loading...
 • 10/04/19 03:58:21
  văn hóa doanh nghiệp của bạn xuất hiện "một cơn sóng ngầm bất mãn" thì có thể dùng cách ẩn dụ nào trong tiếng anh mọi người ha?
 • Subject to the terms and conditions hereof, Purchaser hereby irrevocably agrees to purchase the Units set forth on the signature page hereof...
  Dựa theo điều khoản và điều kiện trong hợp đồng này, Người Mua sẽ đồng ý tuyệt đối với việc mua các đơn vị đã nêu trên trang chữ ký này...
  Mình dịch vậy đúng chưa mn ạ?
 • Không sử dụng/tái sử dụng bao bì đựng/ tiếp xúc trực tiếp với kháng sinh, hóa chất - -- - câu này thì đoạn bôi đen nên dịch thế nào mọi người ơi? don't use or reuse packages containing or .......chemicals and antibiotics.
  Xem thêm 2 bình luận
 • Cơ sở nuôi chỉ được nuôi loài ngoại lai khi Nhà nước cho phép và phải tuân thủ các quy định hiện hành.
  câu này theo văn bản pháp luật thì nên dịch thế nào dc rừng ơi, nhờ giúp mình :(
  Xem thêm 2 bình luận
 • Cơ sở nuôi phải thường xuyên quan trắc, quản lý chất lượng nước tùy từng loài nuôi và lập, cập nhật, lưu trữ hồ sơ về việc này. ----Làm sao để phân tích câu này và viết theo văn phong văn bản pháp luật được mọi người nhỉ?
  Water quality for each type of aquatic animal needs to be monitored and managed regularly and related dossiers shall be created, updated and archived.
Loading...

Có thể bạn biết

Top