Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
có bài viết mới ↑
  • 21/12/21 06:34:56
    Mọi người cho mình hỏi TT và ST viết tắt cho từ gì trong đoạn này được không ạ
    Translation is defined as rendering of information in the ST into the TT (European Committee for Standardization, 2006: 6) and is described as “transfer [of] the meaning in the source language into the target language in order to produce a text that is in accordance with the rules of the linguistic system of the target language and that meets the instructions received in the project assignment”
    • PBD
      1 · 22/12/21 03:02:19
Loading...
Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (cho thêm ngữ cảnh và nguồn). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi.

Có thể bạn biết

Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
Top