Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
loading...
Toan Nguyen
@9490724623
 • Việt Nam
 • Theo dõi 0
Loading...
 • .........Susan.........to England by plane? (to go). Cả nhà ơi, tại sao câu trên không chia ở Thì hiện tại hoàn thành vậy?
  Thích Bình luận Chi tiết
 • Cả nhà ơi từ stiff nghĩa là gì ạ.
  "Two hours later. Emma is sitting in the movie theater, completly stiff. Five minutes later, she is running away in terror.
  Thích Bình luận Chi tiết
  • Đinh Thị Quyên
   1 · 05/12/18 06:09:11
 • Cả nhà ơi. Sửa cho em đoạn văn mà em viết với nhé:
  In his class, the teacher recognizes that Mark was called as a fool by his friends. One day, the teacher meet those boys to ask why they called Mark as. One of them answers: “If you give him a nickel and a dime, he will choose a nickel”. To prove this thing a boy takes two coins from his bag and gives Mark. Mark gets a dime and gives the boy back a nickel.
  Next day, the teacher askes Mark why you don’t choose a nickel instead of a dime....
  Cả nhà ơi. Sửa cho em đoạn văn mà em viết với nhé:
  In his class, the teacher recognizes that Mark was called as a fool by his friends. One day, the teacher meet those boys to ask why they called Mark as. One of them answers: “If you give him a nickel and a dime, he will choose a nickel”. To prove this thing a boy takes two coins from his bag and gives Mark. Mark gets a dime and gives the boy back a nickel.
  Next day, the teacher askes Mark why you don’t choose a nickel instead of a dime. Mark answers respectfully that if I choose a nicke, next times they will not give me coins.

  Xem thêm.
  Thích Bình luận Chi tiết
  Darkangel201 đã thích điều này
  • Hale_Quine
   0 · 29/11/18 04:57:02
 • Cả nhà ơi. Em muốn viết "nếu bạn đưa cho cậu ta một đồng 5 xu và một đồng 10 xu cậu ta sẽ chọn đồng 5 xu". Giúp em viết câu trên sang tiếng anh với ạ
  Thích Bình luận Chi tiết
  • NASG
   1 · 17/11/18 09:02:44
  • Toan Nguyen
   0 · 27/11/18 03:44:19
 • And after you checked a dictionary or three?. Mình dịch là "và sau khi bạn đã kiểm tra lại một từ điển hoặc ba?" Mình dịch đúng không vậy?
  Thích Bình luận Chi tiết
Loading...

Có thể bạn biết

DMCA.com Protection Status
Top