Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
có bài viết mới ↑
 • 03/01/18 02:43:42
  Mn cho mình hỏi cụm từ "sustainable recovery extraction" và "seed cake" trong đoạn sau đây được hiểu ntn ạ?
  Large amounts of passion fruit residues are underused by juice industries. Part of the fruit seeds are used for oil production, and the discharged seed cake, the residue from the seed cold pressing, still contains fatty acids and phenolic compounds of interest. This study aimed to apply a sustainable recovery extraction for the valorization of two juice by-products,...
  Mn cho mình hỏi cụm từ "sustainable recovery extraction" và "seed cake" trong đoạn sau đây được hiểu ntn ạ?
  Large amounts of passion fruit residues are underused by juice industries. Part of the fruit seeds are used for oil production, and the discharged seed cake, the residue from the seed cold pressing, still contains fatty acids and phenolic compounds of interest. This study aimed to apply a sustainable recovery extraction for the valorization of two juice by-products, the passion fruit seed and the seed cake. Different extraction methods were compared in terms of process global yield, and total phenolic content (TPC), antioxidant and antimicrobial activities of the recovered extracts.
  Chủ đề hóa học, tách chiết dầu hạt chanh leo ạ
  Mình cảm ơn :x

  Xem thêm.
  • Sáu que Tre
   1 · 03/01/18 02:54:41
   • Lanying
    Trả lời · 03/01/18 02:55:53
Loading...
Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (cho thêm ngữ cảnh và nguồn). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi.

Có thể bạn biết

Top