Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Prevalence

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Adjective

widespread; of wide extent or occurrence; in general use or acceptance.
having the superiority or ascendancy.
Archaic . effectual or efficacious.

Synonyms

noun
customariness , habitualness , normalcy , normality , ordinariness , regularity , routineness

Các từ tiếp theo

 • Prevalent

  widespread; of wide extent or occurrence; in general use or acceptance., having the superiority or ascendancy., archaic . effectual or efficacious., adjective,...
 • Prevaricate

  to speak falsely or misleadingly; deliberately misstate or create an incorrect impression; lie., verb, verb, tell truth, beat around the bush , beg the...
 • Prevarication

  to speak falsely or misleadingly; deliberately misstate or create an incorrect impression; lie., noun, ambiguity , equivoque , euphemism , hedge , shuffle...
 • Prevaricator

  a person who speaks falsely; liar., a person who speaks so as to avoid the precise truth; quibbler; equivocator., noun, fabricator , fabulist , falsifier...
 • Prevenient

  coming before; antecedent., anticipatory.
 • Prevent

  to keep from occurring; avert; hinder, to hinder or stop from doing something, archaic . to act ahead of; forestall., archaic . to precede., archaic ....
 • Preventable

  to keep from occurring; avert; hinder, to hinder or stop from doing something, archaic . to act ahead of; forestall., archaic . to precede., archaic ....
 • Preventative

  medicine/medical . of or noting a drug, vaccine, etc., for preventing disease; prophylactic., serving to prevent or hinder, medicine/medical . a drug or...
 • Preventer

  a person or thing that prevents., nautical ., any of various lines set up to reinforce or relieve ordinary running or standing rigging., a line for preventing...
 • Prevention

  the act of preventing; effectual hindrance., a preventive, noun, this serum is a prevention against disease ., avoidance , blockage , deterence , determent...
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 18/08/22 08:55:11
  Rừng ơi cho em hỏi ngữ pháp 1 chút, chỗ be able ở đây là theo cú pháp nào đấy ạ:
  The mountainous village is warm in the summer and cold in the winter, necessitating the school be able to keep students both cool and warm, depending on the season.
  --> Phải chăng nhà báo viết sai ngữ pháp ạ?
  Theo Oxford thì to necessitate có 3 dạng ngữ pháp chính
  1/ To necessitate something
  (VD: Recent financial scandals have necessitated changes in parliamentary procedures.)
  2/ To neces...
  Rừng ơi cho em hỏi ngữ pháp 1 chút, chỗ be able ở đây là theo cú pháp nào đấy ạ:
  The mountainous village is warm in the summer and cold in the winter, necessitating the school be able to keep students both cool and warm, depending on the season.
  --> Phải chăng nhà báo viết sai ngữ pháp ạ?
  Theo Oxford thì to necessitate có 3 dạng ngữ pháp chính
  1/ To necessitate something
  (VD: Recent financial scandals have necessitated changes in parliamentary procedures.)
  2/ To necessitate doing something
  (VD: Increased traffic necessitated widening the road.)
  3/ To necessitate somebody/something doing something
  (VD: His new job necessitated him/his getting up at six.)
  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/necessitate?q=necessitate

  Xem thêm.
  Huy Quang đã thích điều này
 • 22/07/22 09:47:44
  it was noted that
  Thach Thao đã thích điều này
 • 02/07/22 09:58:39
  xin chào, em tra từ " admire " nhưng dường như vẫn sót 1 nghĩa của từ này là "chiêm ngưỡng".
  We stood for a few moments, admiring the view.
  Chúng tôi đứng lại vài phút, chiêm ngưỡng quang cảnh.
  Huy Quang, Bói Bói đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 04/07/22 10:05:29
  • Bói Bói
   0 · 04/07/22 10:05:41
 • 02/07/22 09:24:12
  Hello Rừng, em mí viết 1 bài mới trên blog cá nhưn mà yếu view ^^" mn đọc chơi ạ: https://hubpages.com/hub/Lam-Ha-Lam-Dong-a-place-to-go?hubview
  Huy Quang đã thích điều này
 • 30/06/22 11:23:16
  Cả nhà ơi mình dịch các từ Condiments, Herbs, Spices & Seasonings như thế nào cho sát nghĩa ạ. Cảm ơn cả nhà!
  Xem thêm 2 bình luận
  • 101032557724346451355
   0 · 01/07/22 09:36:18
  • 101032557724346451355
   0 · 01/07/22 09:41:10
 • 29/06/22 12:04:12
  Từ điển quá đầy đủ nhưng mà lại không có bản mobile app hơi tiếc nhỉ? Không biết các admin có dự định làm mobile app không ạ?
  • Bói Bói
   1 · 01/07/22 01:18:32
  • Huy Quang
   0 · 01/07/22 10:58:05
Loading...
Top