Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
có bài viết mới ↑
  • 22/08/19 10:07:15
    Rung cho em hỏi câu: được thể hiện từ trong ý thức, trong nhận thức đến hành động của từ tập thể lãnh đạo cao nhất đến người lao động. nên dịch ntn ạ
    • rung.vn
      0 · 25/08/19 11:28:52
Loading...
Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (cho thêm ngữ cảnh và nguồn). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi.

Có thể bạn biết

Top