Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Bạn cần đăng nhập và tham gia vào các nhóm
Trà Sâm Dứa Hà Nội
có bài viết mới ↑
  • 18/09/20 06:56:32
    Đọc cho vui - Bill Gates became the richest man by dropping out of school and starting his own business. But the school he dropped out is Harvard.
    Tây Tây, Lizzy đã thích điều này
    • Tây Tây
      0 · 18/09/20 08:26:57
Loading...
Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (cho thêm ngữ cảnh và nguồn). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi.

Có thể bạn biết

DMCA.com Protection Status
Top