Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
có bài viết mới ↑
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
 • 23/11/19 09:34:47
  +anh chị dịch giúp em câu này với!
  "i saw a heavy clump of wild grapevines, and i led him down under there and then got back up in the path"
  + got back up in the path nghĩa là sao ạ
  Xem thêm 3 bình luận
  • hungpx
   1 · 25/11/19 10:52:18
  • Lê Chi
   2 · 25/11/19 11:27:25
  • Dương Hồng Ngọc
   0 · 30/11/19 11:19:05
Loading...
Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (cho thêm ngữ cảnh và nguồn). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi.

Có thể bạn biết

DMCA.com Protection Status
Top