Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Bạn cần đăng nhập và tham gia vào các nhóm
Trà Sâm Dứa Hà Nội
có bài viết mới ↑
  • 04/07/20 02:14:29
    Mn cho mk hỏi từ "take the blue line" trong câu này là gì ạ?
    I took the blue line into the center of Moscow.
    • PBD
      2 · 04/07/20 03:10:46
Loading...
Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (cho thêm ngữ cảnh và nguồn). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi.

Có thể bạn biết

DMCA.com Protection Status
Top