Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Percussion instrument

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Noun

a musical instrument, as the drum, cymbal, triangle, xylophone, or piano, that is struck to produce a sound, as distinguished from string or wind instruments.

Các từ tiếp theo

 • Percussive

  of, pertaining to, or characterized by percussion.
 • Percutaneous

  administered, removed, or absorbed by way of the skin, as an injection, needle biopsy, or transdermal drug.
 • Perdition

  a state of final spiritual ruin; loss of the soul; damnation., the future state of the wicked., hell ( def. 1 ) ., utter destruction or ruin., obsolete...
 • Perdu

  hidden; concealed; obscured., obsolete . a soldier assigned to a very dangerous mission or position.
 • Perdue

  hidden; concealed; obscured., obsolete . a soldier assigned to a very dangerous mission or position.
 • Perdurability

  very durable; permanent; imperishable., theology . eternal; everlasting.
 • Perdurable

  very durable; permanent; imperishable., theology . eternal; everlasting., adjective, abiding , durable , enduring , lasting , long-lasting , long-lived...
 • Peregrinate

  to travel or journey, esp. to walk on foot., to travel or walk over; traverse., verb, pass , travel , trek , trip , backpack , march , traipse , tramp...
 • Peregrination

  travel from one place to another, esp. on foot., a course of travel; journey., noun, expedition , hiking , jaunt , journey , roaming , roving , travels...
 • Peregrine

  foreign; alien; coming from abroad., wandering, traveling, or migrating., peregrine falcon.
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 23/11/22 05:18:52
  Syrian national who cut a bloody path through the ranks in Afghanistan for the past decade before settling back here. cứu, câu lày trong ngữ cảnh quân đội đang làm 1 nhiệm vụ và trước câu này là nhắc tới 1 người, họ còn nói là "người của chúng ta" mang quốc tịch syrian, đến đoạn who cut a bloody path through làm em ko hiểu gì, cứu =))
  Xem thêm 1 bình luận
  • dienh
   1 · 29/11/22 10:33:57
  • PBD
   0 · 29/11/22 04:00:06
   • Mèo Hồi Giáo
    Trả lời · 30/11/22 09:30:42
 • 22/11/22 03:02:41
  hello sờ lô ly
  Huy Quang đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 23/11/22 08:59:16
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:04:25
  • Huy Quang
   0 · 23/11/22 10:13:47
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:11:44
 • 21/11/22 10:23:31
  But he's still the apple of my eye. Of everyone's eye. More like the apple of everybody's whole face. Câu này trong ngữ cảnh đang nhắc đến con của người nói, mà em ko biết dịch sao ạ?
  Xem thêm 1 bình luận
  • Sáu que Tre
   1 · 21/11/22 12:54:41
  • Bói Bói
   2 · 23/11/22 09:02:01
 • 19/11/22 07:26:57
  Belted-bias-ply tire nghĩa của câu này là dì v ạ
 • 18/11/22 08:31:08
  Hello Rừng. Have a nice day.
  Bear Yoopies đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 18/11/22 11:06:19
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:11
  • Huy Quang
   0 · 18/11/22 12:21:06
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:41
 • 16/11/22 01:38:12
  Let people in situations breathe. câu này dịch sao ạ?
  • Bói Bói
   1 · 18/11/22 08:25:08
Loading...
Top