Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Poeticize

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Verb (used with object)

to make (thoughts, feelings, etc.) poetic; express in poetry.
to write poetry about (an event, occasion, etc.).

Verb (used without object)

to speak or write poetry.

Các từ tiếp theo

 • Poetics

  literary criticism treating of the nature and laws of poetry., the study of prosody., a treatise on poetry., ( initial capital letter, italics ) a treatise...
 • Poetise

  to write poetry., to express poetically, to make or treat as poetic; poeticize, to poetize a story ., to poetize reality .
 • Poetize

  to write poetry., to express poetically, to make or treat as poetic; poeticize, to poetize a story ., to poetize reality .
 • Poetry

  the art of rhythmical composition, written or spoken, for exciting pleasure by beautiful, imaginative, or elevated thoughts., literary work in metrical...
 • Pogrom

  an organized massacre, esp. of jews., noun, bloodbath , bloodletting , bloodshed , butchery , carnage , slaughter
 • Poignancy

  the state or condition of being poignant., a poignant moment, event, situation, or the like.
 • Poignant

  keenly distressing to the feelings, keen or strong in mental appeal, affecting or moving the emotions, pungent to the smell, adjective, adjective, poignant...
 • Point

  a sharp or tapering end, as of a dagger., a projecting part of anything, a tapering extremity, something having a sharp or tapering end, a pointed tool...
 • Point-blank

  aimed or fired straight at the mark esp. from close range; direct., straightforward, plain, or explicit, with a direct aim; directly; straight., bluntly;...
 • Point-device

  completely; perfectly; exactly., perfect; precise; scrupulously nice or neat.
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2023
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 30/01/23 11:07:44
 • 24/01/23 04:53:41
  mn đây ko có ngữ cảnh đâu ạ chỉ là trắc nghiệm mà trong đó có câu in the swim với under the sink, nghĩa là gì v ạ
  • hvkhhvkh
   0 · 27/01/23 07:37:52
 • 27/12/22 09:09:23
  Trong ngữ cảnh là băng nhóm này đang cảnh báo hai cha con kia là đừng có khai cái gì cho đặc vụ biết, nhưng rồi họ nhận được tin là hai cha con này đã nói gì đó nên là bắt cóc 2 người họ rồi tra hỏi, trong lúc tra hỏi có nói câu: Nothing spoils a target better than a hit.Ai dịch giúp em câu này với ạ, cám ơn nhiều a
  Xem thêm 2 bình luận
  • ngoctd
   1 · 16/01/23 10:17:11
  • Mèo Hồi Giáo
   0 · 19/01/23 09:32:19
 • 13/01/23 08:23:49
  Các bác cho em hỏi tiếng Việt của biện pháp chữa cháy Alcohol typ foam là gì vậy ạ?
  Suitable Extinguishing Media
  Alcohol type Foam, Dry Chemical CO2
  • dienh
   0 · 14/01/23 02:27:01
 • 06/01/23 09:34:21
  Two ladies in heaven
  Long
  1st woman: Hi Wanda!
  2nd woman: Ohmigod, Sylvia! How did you die?
  1st woman: I froze to death.
  2nd woman: How horrible!
  1st woman: It wasn't so bad. After I quit shaking from the cold, I began to get warm and sleepy and finally died a peaceful death. What about you?
  2nd woman: I had a massive heart attack. I suspected my husband was cheating, so I came home early to catch him. But instead I found him all by himself in the den watching TV.
  1st...
  Two ladies in heaven
  Long
  1st woman: Hi Wanda!
  2nd woman: Ohmigod, Sylvia! How did you die?
  1st woman: I froze to death.
  2nd woman: How horrible!
  1st woman: It wasn't so bad. After I quit shaking from the cold, I began to get warm and sleepy and finally died a peaceful death. What about you?
  2nd woman: I had a massive heart attack. I suspected my husband was cheating, so I came home early to catch him. But instead I found him all by himself in the den watching TV.
  1st woman: So then what happened?
  2nd woman: I was so sure there was another woman in the house that I started running all over the house looking, I ran up into the attic to search and then down into the basement. Then I went through every closet and checked under the beds. I kept this up until I had looked everywhere in the house. Finally I became so exhausted that I just keeled over with a heart attack and died,.
  1st woman: Too bad you didn't look in the freezer. We'd both still be alive.(Theo yêu cầu của hanhdang)

  Xem thêm.
  hanhdang đã thích điều này
  • hanhdang
   0 · 09/01/23 11:16:07
 • 30/12/22 05:41:38
  Huy Quang, hanhdang đã thích điều này
  • Huy Quang
   0 · 30/12/22 02:54:09
  • hanhdang
   0 · 05/01/23 02:15:07
Loading...
Top