Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Self-supporting

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

the supporting or maintaining of oneself or itself without reliance on outside aid.

Synonyms

adjective
self-sufficient

Các từ tiếp theo

 • Self-sustaining

  self-supporting.
 • Self-taught

  taught to oneself or by oneself to be (as indicated) without the aid of a formal education, learned by oneself, self -taught typing ; a self -taught typist...
 • Self-torture

  self-imposed distress
 • Self-will

  stubborn or obstinate willfulness, as in pursuing one's own wishes, aims, etc.
 • Self-willed

  stubborn or obstinate willfulness, as in pursuing one's own wishes, aims, etc.
 • Self-winding

  kept wound or wound periodically by a mechanism, as an electric motor or a system of weighted levers, so that winding by hand is not necessary.
 • Self-wrong

  wrong done to oneself.
 • Self sown

  sown by itself, or without human or animal agency, as of a plant grown from seeds dropped from another plant., sown by any agency other than humans, as...
 • Selfhood

  the state of being an individual person; individuality., one's personality., selfishness., noun, individualism , individuality
 • Selfish

  devoted to or caring only for oneself; concerned primarily with one's own interests, benefits, welfare, etc., regardless of others., characterized by or...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Kitchen

1.166 lượt xem

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

The Baby's Room

1.407 lượt xem

Outdoor Clothes

232 lượt xem

A Workshop

1.838 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Vegetables

1.297 lượt xem

Occupations II

1.505 lượt xem

The Living room

1.303 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/09/21 08:50:48
  Trong khi đọc truyện em thấy câu chỉ vóc dáng, "well-ordered prime look. seedy-looking style". Thì dịch như thế nào mang tính cà khịa nhất ạ ?
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
Loading...
Top