Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Slap-bang

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Adverb British Informal .

slam-bang.

Adverb

directly or immediately; "it hit slap-bang in the middle"
in a violent or sudden or noisy manner; "the pans fell slam-bang and woke the whole house"[syn: slam-bang ]

Các từ tiếp theo

 • Slap-up

  excellent; first-rate, a slap -up do .
 • Slap happy

  severely befuddled; punch-drunk, agreeably giddy or foolish, cheerfully irresponsible, a slaphappy boxer ., after a martini he was slaphappy ., a slaphappy...
 • Slapdash

  in a hasty, haphazard manner, hasty and careless; offhand, adjective, he assembled the motor slapdash ., a slapdash answer ., clumsy , haphazard , hasty...
 • Slapjack

  a simple card game., a flapjack or griddlecake.
 • Slapping

  a sharp blow or smack, esp. with the open hand or with something flat., a sound made by or as if by such a blow or smack, a sharply worded or sarcastic...
 • Slapstick

  broad comedy characterized by boisterous action, as the throwing of pies in actors' faces, mugging, and obvious farcical situations and jokes., a stick...
 • Slash

  to cut with a violent sweeping stroke or by striking violently and at random, as with a knife or sword., to lash; whip., to cut, reduce, or alter, to make...
 • Slashing

  a slash., sweeping; cutting., violent; severe, dashing; impetuous., vivid; flashing; brilliant., informal . very large or fine; splendid, adjective, a...
 • Slat

  a long thin, narrow strip of wood, metal, etc., used as a support for a bed, as one of the horizontal laths of a venetian blind, etc., aeronautics . a...
 • Slate

  a fine-grained rock formed by the metamorphosis of clay, shale, etc., that tends to split along parallel cleavage planes, usually at an angle to the planes...
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 23/11/22 05:18:52
  Syrian national who cut a bloody path through the ranks in Afghanistan for the past decade before settling back here. cứu, câu lày trong ngữ cảnh quân đội đang làm 1 nhiệm vụ và trước câu này là nhắc tới 1 người, họ còn nói là "người của chúng ta" mang quốc tịch syrian, đến đoạn who cut a bloody path through làm em ko hiểu gì, cứu =))
  • Sáu que Tre
   1 · 24/11/22 10:56:31
   2 câu trả lời trước
   • Sáu que Tre
    Trả lời · 25/11/22 03:49:28
 • 22/11/22 03:02:41
  hello sờ lô ly
  Huy Quang đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 23/11/22 08:59:16
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:04:25
  • Huy Quang
   0 · 23/11/22 10:13:47
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:11:44
 • 21/11/22 10:23:31
  But he's still the apple of my eye. Of everyone's eye. More like the apple of everybody's whole face. Câu này trong ngữ cảnh đang nhắc đến con của người nói, mà em ko biết dịch sao ạ?
  Xem thêm 1 bình luận
  • Sáu que Tre
   1 · 21/11/22 12:54:41
  • Bói Bói
   2 · 23/11/22 09:02:01
 • 19/11/22 07:26:57
  Belted-bias-ply tire nghĩa của câu này là dì v ạ
 • 18/11/22 08:31:08
  Hello Rừng. Have a nice day.
  Bear Yoopies đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 18/11/22 11:06:19
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:11
  • Huy Quang
   0 · 18/11/22 12:21:06
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:41
 • 16/11/22 01:38:12
  Let people in situations breathe. câu này dịch sao ạ?
  • Bói Bói
   1 · 18/11/22 08:25:08
Loading...
Top