Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Stalactite

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Noun

a deposit, usually of calcium carbonate, shaped like an icicle, hanging from the roof of a cave or the like, and formed by the dripping of percolating calcareous water.

Các từ tiếp theo

 • Stalag

  a world war ii german military camp housing prisoners of war of enlisted ranks.
 • Stalagmite

  a deposit, usually of calcium carbonate, more or less resembling an inverted stalactite, formed on the floor of a cave or the like by the dripping of percolating...
 • Stale

  not fresh; vapid or flat, as beverages; dry or hardened, as bread., musty; stagnant, having lost novelty or interest; hackneyed; trite, having lost freshness,...
 • Stalemate

  chess . a position of the pieces in which a player cannot move any piece except the king and cannot move the king without putting it in check., any position...
 • Staleness

  not fresh; vapid or flat, as beverages; dry or hardened, as bread., musty; stagnant, having lost novelty or interest; hackneyed; trite, having lost freshness,...
 • Stalk

  the stem or main axis of a plant., any slender supporting or connecting part of a plant, as the petiole of a leaf, the peduncle of a flower, or the funicle...
 • Stalked

  having a stalk or stem.
 • Stalker

  to pursue or approach prey, quarry, etc., stealthily., to walk with measured, stiff, or haughty strides, to proceed in a steady, deliberate, or sinister...
 • Stalking-horse

  a horse, or a figure of a horse, behind which a hunter hides in stalking game., anything put forward to mask plans or efforts; pretext., a political candidate...
 • Stalkless

  having no stalk., botany . sessile.
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 23/11/22 05:18:52
  Syrian national who cut a bloody path through the ranks in Afghanistan for the past decade before settling back here. cứu, câu lày trong ngữ cảnh quân đội đang làm 1 nhiệm vụ và trước câu này là nhắc tới 1 người, họ còn nói là "người của chúng ta" mang quốc tịch syrian, đến đoạn who cut a bloody path through làm em ko hiểu gì, cứu =))
  • Sáu que Tre
   1 · 24/11/22 10:56:31
   2 câu trả lời trước
   • Sáu que Tre
    Trả lời · 25/11/22 03:49:28
 • 22/11/22 03:02:41
  hello sờ lô ly
  Huy Quang đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 23/11/22 08:59:16
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:04:25
  • Huy Quang
   0 · 23/11/22 10:13:47
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:11:44
 • 21/11/22 10:23:31
  But he's still the apple of my eye. Of everyone's eye. More like the apple of everybody's whole face. Câu này trong ngữ cảnh đang nhắc đến con của người nói, mà em ko biết dịch sao ạ?
  Xem thêm 1 bình luận
  • Sáu que Tre
   1 · 21/11/22 12:54:41
  • Bói Bói
   2 · 23/11/22 09:02:01
 • 19/11/22 07:26:57
  Belted-bias-ply tire nghĩa của câu này là dì v ạ
 • 18/11/22 08:31:08
  Hello Rừng. Have a nice day.
  Bear Yoopies đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 18/11/22 11:06:19
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:11
  • Huy Quang
   0 · 18/11/22 12:21:06
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:41
 • 16/11/22 01:38:12
  Let people in situations breathe. câu này dịch sao ạ?
  • Bói Bói
   1 · 18/11/22 08:25:08
Loading...
Top