Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Sun room

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Noun

a room designed to admit a large amount of sunlight; sun parlor or sun porch.

Các từ tiếp theo

 • Sun spot

  one of the relatively dark patches that appear periodically on the surface of the sun and affect terrestrial magnetism and certain other terrestrial phenomena.
 • Sun stone

  a reddish variety of oligoclase feldspar, used as a gem, having a red and bright-yellow play of color.
 • Sun up

  sunrise, esp. the time of sunrise.
 • Sunbeam

  a beam or ray of sunlight., australian slang . a dish or utensil that has not been used during a meal and so does not have to be washed.
 • Sunburn

  inflammation of the skin caused by overexposure to the sun or a sunlamp., to affect or be affected with sunburn, an hour in the sun sunburned me severely...
 • Sunburnt

  inflammation of the skin caused by overexposure to the sun or a sunlamp., to affect or be affected with sunburn, an hour in the sun sunburned me severely...
 • Sunburst

  a burst of sunlight; a sudden shining of the sun through rifted clouds., a firework, piece of jewelry, ornament, or the like, resembling the sun with rays...
 • Sundae

  ice cream served with syrup poured over it, and often other toppings, as whipped cream, chopped nuts, or fruit.
 • Sunday

  the first day of the week, observed as the sabbath by most christian sects., of, pertaining to, or characteristic of sunday., used, done, taking place,...
 • Sunday school

  a school, now usually in connection with a church, for religious instruction on sunday., the members of such a school., noun, catechism class , church...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Sports Verbs

169 lượt xem

Seasonal Verbs

1.323 lượt xem

Neighborhood Parks

337 lượt xem

Musical Instruments

2.188 lượt xem

The Bedroom

323 lượt xem

Mammals I

445 lượt xem

Occupations II

1.506 lượt xem

In Port

192 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2023
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 29/03/23 09:17:04
  Chào mọi người ạ.
  Mọi người có thể giúp em dịch nghĩa của các từ "orbital floor and roof and orbital plate". Em học chuyên ngành mà lên gg dịch không hiểu. Cảm ơn a/c nhiều
 • 26/03/23 09:48:00
  chào mọi người ạ mọi người hiểu được "xu thế là gì không ạ" giải thích cụ thể. Bời vì tra gg mà e đọc vẫn ko hiểu đc xu thế nghĩa là gì ạ huhu<33 nếu đc chân thành cảm ơn các a/c nhìu lm ạ
 • 24/03/23 02:51:20
  Chào mọi người,
  Xin giúp em dịch cụm "a refundable employment tax credit" trong câu sau với ạ "The federal government established the Employee Retention Credit (ERC) to provide a refundable employment tax credit to help businesses with the cost of keeping staff employed." Em dịch là Quỹ tín dụng hoàn thuế nhân công- dịch vậy xong thấy mình đọc còn không hiểu =)) Cảm ơn mọi người
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:13:48
   • Diệu Thu
    Trả lời · 26/03/23 11:16:44
 • 24/03/23 01:37:42
  18. This is the woman ________ the artist said posed as a model for the painting.
  A. who
  B. whom
  C. whose
  D. which
  CHo em xin đáp án và giải thích ạ. Many thanks
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:19:54
   • Hoa Phan
    Trả lời · 25/03/23 06:18:51
  • dienh
   0 · 26/03/23 03:35:00
 • 24/03/23 02:19:22
  em xin đáp án và giải thích ạ
  1 my uncle went out of the house.............ago
  A an hour's half
  B a half of hour
  C half an hour
  D a half hour
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:19:12
 • 19/03/23 10:40:27
  em xem phim Suzume no Tojimari có 1 đứa nói trong thì trấn không hiệu sách, không nha sĩ không có "Pub mother" "pub cat's eye"
  but 2 pubs for some reason. Em không hiểu câu đó là gì ạ? Quán ăn cho mèo à? Quán rượu mẹ á? :(((
  • Sáu que Tre
   1 · 23/03/23 09:09:35
Loading...
Top