Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Wireless

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Adjective

having no wire.
noting or pertaining to any of various devices that are operated with or actuated by electromagnetic waves.
Chiefly British . radio.

Noun

wireless telegraphy or telephony.
a wireless telegraph or telephone, or the like.
any system or device, as a cellular phone, for transmitting messages or signals by electromagnetic waves.
a wireless message.
Chiefly British . radio.

Verb (used with object), verb (used without object)

to telegraph or telephone by wireless.

Các từ tiếp theo

 • Wireman

  a person who installs and maintains electric wiring., slang . a professional wiretapper.
 • Wirephoto

  trademark ., ( lowercase ) to transmit (a photograph) by means of a wirephoto., a device for transmitting photographs over distances by wire., a photograph...
 • Wirepuller

  a person or thing that pulls wires., a person who uses secret means to direct and control the actions of others, esp. for selfish ends; intriguer., snake...
 • Wiretap

  an act or instance of tapping telephone or telegraph wires for evidence or other information., to obtain (information, evidence, etc.) by tapping telephone...
 • Wirework

  fabrics or articles made of wire.
 • Wiriness

  made of wire., in the form of wire., resembling wire, as in form, stiffness, etc., lean and sinew, produced by or resembling the sound of a vibrating wire,...
 • Wiring

  an act of a person who wires., electricity . the aggregate of wires in a lighting system, switchboard, radio, etc.
 • Wiry

  made of wire., in the form of wire., resembling wire, as in form, stiffness, etc., lean and sinew, produced by or resembling the sound of a vibrating wire,...
 • Wisdom

  the quality or state of being wise; knowledge of what is true or right coupled with just judgment as to action; sagacity, discernment, or insight., scholarly...
 • Wisdom tooth

  the third molar on each side of the upper and lower jaws, cut one's wisdom teeth, the last tooth to erupt ., to attain maturity or discretion.

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Outdoor Clothes

237 lượt xem

Insects

166 lượt xem

Cars

1.980 lượt xem

The Kitchen

1.169 lượt xem

Occupations III

197 lượt xem

Everyday Clothes

1.364 lượt xem

Individual Sports

1.744 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 26/09/22 12:29:48
  check out the balls on this bloke là gì ạ mọi người?
 • 23/09/22 04:44:08
  Cho em hỏi câu Perhaps a bit touristy (trong nghĩa cảnh cặp vợ chồng đang nhìn vào cái bản giới thiệu của một quán ăn hay quán nước gì đó) sau đó họ còn nói (ta cũng là khách du lịch mà) vậy thì câu đó có nghĩa gì ạ?
  • 117590621766445825631
   2 · 24/09/22 09:11:31
 • 20/09/22 12:26:20
  A measly eight-ball nghĩa là gì ạ?
  • Sáu que Tre
   3 · 20/09/22 08:52:50
  • Shifu 师傅
   2 · 22/09/22 09:36:04
 • 18/09/22 08:01:53
  mọi người cho em hỏi là từ sentimentality có nghĩa là gì vậy ạ, e có tra trên cambrigde mà ko hiểu rõ cho lắm ạ
  • Thienn89_tender
   0 · 18/09/22 09:17:43
   • ha_nnhinh
    Trả lời · 21/09/22 01:13:31
 • 19/09/22 10:32:03
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch sang tiếng việt như nào vậy ạ ?
  "mass-market retailing and the promotion of flowers for everyday use permit consumers to help themselves through cash-and-carry merchandising"
  • Shifu 师傅
   2 · 20/09/22 09:32:29
 • 25/08/22 11:52:39
  I want to be back by breakfast là gì vậy anh chị? Em nghĩ ngoài nghĩa trở lại bữa sáng thì nó còn có nghĩa khác nữa đúng không ạ?
  • 101488107170306739142
   0 · 26/08/22 11:17:16
  • illicitaffairs
   0 · 16/09/22 08:44:25
Loading...
Top