Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Zionism

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Noun

a worldwide Jewish movement that resulted in the establishment and development of the state of Israel.

Các từ tiếp theo

 • Zionist

  a worldwide jewish movement that resulted in the establishment and development of the state of israel.
 • Zip

  a sudden, brief hissing sound, as of a bullet., informal . energy; vim; vigor., to move with a zipping sound., informal . to act or move with speed or...
 • Zip fastener

  a zipper.
 • Zipper

  also called slide fastener. a device used for fastening clothing, valises, etc., consisting of two toothed tracks or spiral metal or plastic coils, each...
 • Zippy

  lively; peppy., adjective, active , animated , ball of fire , brisk , chipper , dashing , dynamic , enterprising , full of energy , full of life , full...
 • Zircon

  a common mineral, zirconium silicate, zrsio 4 , occurring in small tetragonal crystals or grains of various colors, usually opaque, used as a refractory...
 • Zirconium

  a metallic element found combined in zircon, baddeleyite, etc., resembling titanium chemically: used in steel metallurgy, as a scavenger, as a refractory,...
 • Zither

  a musical instrument, consisting of a flat sounding box with numerous strings stretched over it, that is placed on a horizontal surface and played with...
 • Zithern

  cittern., zither., a musical stringed instrument with strings stretched over a flat sounding board; it is laid flat and played with a plectrum and with...
 • Zloty

  a nickel coin and monetary unit of poland, equal to 100 groszy. abbreviation, zl .
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 23/11/22 05:18:52
  Syrian national who cut a bloody path through the ranks in Afghanistan for the past decade before settling back here. cứu, câu lày trong ngữ cảnh quân đội đang làm 1 nhiệm vụ và trước câu này là nhắc tới 1 người, họ còn nói là "người của chúng ta" mang quốc tịch syrian, đến đoạn who cut a bloody path through làm em ko hiểu gì, cứu =))
  • Sáu que Tre
   1 · 24/11/22 10:56:31
   2 câu trả lời trước
   • Sáu que Tre
    Trả lời · 25/11/22 03:49:28
 • 22/11/22 03:02:41
  hello sờ lô ly
  Huy Quang đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 23/11/22 08:59:16
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:04:25
  • Huy Quang
   0 · 23/11/22 10:13:47
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:11:44
 • 21/11/22 10:23:31
  But he's still the apple of my eye. Of everyone's eye. More like the apple of everybody's whole face. Câu này trong ngữ cảnh đang nhắc đến con của người nói, mà em ko biết dịch sao ạ?
  Xem thêm 1 bình luận
  • Sáu que Tre
   1 · 21/11/22 12:54:41
  • Bói Bói
   2 · 23/11/22 09:02:01
 • 19/11/22 07:26:57
  Belted-bias-ply tire nghĩa của câu này là dì v ạ
 • 18/11/22 08:31:08
  Hello Rừng. Have a nice day.
  Bear Yoopies đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 18/11/22 11:06:19
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:11
  • Huy Quang
   0 · 18/11/22 12:21:06
   • Bói Bói
    Trả lời · 19/11/22 08:12:41
 • 16/11/22 01:38:12
  Let people in situations breathe. câu này dịch sao ạ?
  • Bói Bói
   1 · 18/11/22 08:25:08
Loading...
Top