Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Nhật

Fault

Mục lục

n

せい [所為]
けっかん [欠陥]
こ [辜]
あやまち [過ち]
フォルト
しったい [失態]
かご [過誤]
なんくせ [難癖]
フォールト
ざいか [罪過]
おちど [落度]
つみ [辜]
なんてん [難点]
しったい [失体]

adj-na,n

つみ [罪]

Xem thêm các từ khác

 • Fault-finding

  Mục lục 1 adj 1.1 こやかましい [小喧しい] 2 n 2.1 とがめだて [咎め立て] 2.2 こごと [小言] adj こやかましい [小喧しい]...
 • Fault-tolerance

  n フォールトトレランス
 • Fault (anomaly) recovery

  n いじょうのかいふく [異常の回復]
 • Fault (esp. in a pretense)

  Mục lục 1 n,pref 1.1 ぼろ [襤褸] 1.2 ぼろ [藍褸] 1.3 らんる [襤褸] n,pref ぼろ [襤褸] ぼろ [藍褸] らんる [襤褸]
 • Fault analysis

  vs ふりょうしんだん [不良診断]
 • Fault finding

  n たなおろし [店卸]
 • Fault tolerance

  n たいしょうがいせい [耐障害性]
 • Faultfinding

  Mục lục 1 adj 1.1 くちうるさい [口煩い] 1.2 くちうるさい [口うるさい] 2 n 2.1 うるさがた [煩型] 2.2 あげあしとり [揚げ足取り]...
 • Faults

  n けってん [欠点]
 • Faulty

  Mục lục 1 adj-na,n 1.1 ふかんぜん [不完全] 2 adj-na,n,uk 2.1 ずさん [杜撰] adj-na,n ふかんぜん [不完全] adj-na,n,uk ずさん...
 • Faulty-

  adj-na,n,pref ひ [非]
 • Faulty ballot

  n むこうひょう [無効票]
 • Faulty expression

  n ごへい [語弊]
 • Fauna

  n どうぶつし [動物誌] どうぶつそう [動物相]
 • Fauvism

  n やじゅうは [野獣派]
 • Fauvisme

  n フォービスム
 • Favor

  Mục lục 1 n 1.1 ほご [保護] 1.2 きうけ [気受け] 1.3 ぎ [誼] 1.4 ひきたて [引き立て] 1.5 おんけい [恩恵] 1.6 みょうり...
 • Favorable

  Mục lục 1 adj-pn 1.1 いろよい [色好い] 2 adj-na,n 2.1 こうつごう [好都合] 2.2 りょうこう [良好] 3 adj-na 3.1 こういてき...
 • Favorable balance of trade

  n しゅっちょう [出超]
 • Favorable chance

  n こうびん [幸便]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top