Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Nhật

Mirror site (ftp or WWW ~)

n

ミラーサイト

Các từ tiếp theo

 • Mirror surface

  n きょうめん [鏡面]
 • Mis-

  n,pref ご [誤]
 • Mis-match

  n ミスマッチ
 • Misanthrope

  Mục lục 1 n 1.1 えんじんしゃ [厭人者] 1.2 ミザントロープ 1.3 すねもの [拗ね者] n えんじんしゃ [厭人者] ミザントロープ...
 • Misanthropist

  n にんげんぎらい [人間嫌い]
 • Misanthropy

  n えんじん [厭人] にんげんぎらい [人間嫌い]
 • Misappropriation

  Mục lục 1 n 1.1 おうだつ [横奪] 1.2 りゅうよう [流用] 1.3 おうりょう [横領] 2 n,vs 2.1 らんよう [濫用] n おうだつ [横奪]...
 • Misappropriation of public funds

  n こうきんおうりょう [公金横領]
 • Misbehavior

  n こころえちがい [心得違い]
 • Miscalculation

  Mục lục 1 n 1.1 けいさんちがい [計算違い] 1.2 かんじょうちがい [勘定違い] 1.3 ごさん [誤算] 1.4 みこみちがい [見込み違い]...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Restaurant Verbs

1.405 lượt xem

Trucks

179 lượt xem

School Verbs

290 lượt xem

The Dining room

2.204 lượt xem

Pleasure Boating

184 lượt xem

The Family

1.414 lượt xem

Handicrafts

2.181 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 27/01/22 09:43:39
 • 24/01/22 08:47:40
  Mọi người ơi, cho em hỏi trong đoạn này "two heaping portions" dịch thế nào ạ:
  "I asked him if he watched the documentary. He did. He devoured the whole thing in two heaping portions".
  Em cảm ơn ạ
  • Sáu que Tre
   0 · 25/01/22 09:21:54
 • 25/01/22 08:14:48
  Huy Quang đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 25/01/22 08:17:04
  • Huy Quang
   0 · 25/01/22 10:04:58
 • 19/01/22 10:27:27
  Rừng ơi , cho em hỏi phương pháp sấy giấy impulse drying dịch sang tiếng việt là gì ạ , công nghệ này 20-30 năm trước rồi , em k tài nào nghĩ ra từ tiếng việt ạ . Cám ơn mọi người .
 • 17/01/22 12:37:01
  Completion of a four-year non-business bachelor’s degree.
  Cho em hỏi 'non-business' ở đây là gì ạ
  • Sáu que Tre
   0 · 18/01/22 09:29:49
 • 15/01/22 03:37:25
  Đặt câu với từ giãi bày, phân bua, thanh minh
Loading...
Top