Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Nhật

Without missing (a day of) work

n

むけっきん [無欠勤]

Các từ tiếp theo

 • Without money

  n むせん [無銭]
 • Without notice

  Mục lục 1 n 1.1 むとどけ [無届け] 1.2 むだん [無断] 1.3 むだんで [無断で] 1.4 だしぬけに [出し抜けに] n むとどけ [無届け]...
 • Without omission

  Mục lục 1 n 1.1 いろうなく [遺漏なく] 2 adv 2.1 もれなく [漏れ無く] n いろうなく [遺漏なく] adv もれなく [漏れ無く]
 • Without pay

  n てべんとう [手弁当] むほうしゅう [無報酬]
 • Without permission

  Mục lục 1 n 1.1 むだんで [無断で] 1.2 ことわらず [断らず] 1.3 むだん [無断] n むだんで [無断で] ことわらず [断らず]...
 • Without reason

  Mục lục 1 adv 1.1 みだりに [猥りに] 1.2 みだりに [妄りに] 1.3 みだりに [濫りに] 2 n 2.1 わけもなく [訳も無く] adv みだりに...
 • Without rehearsal

  n ほんばん [本番]
 • Without reservation

  n えんりょなく [遠慮なく]
 • Without reserve

  Mục lục 1 n-adv,n-t 1.1 いっさいがっさい [一切合財] 1.2 いっさいがっさい [一切合切] 2 n 2.1 つつみなく [包みなく]...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Construction

2.676 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Everyday Clothes

1.354 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Bikes

724 lượt xem

Describing Clothes

1.036 lượt xem

Team Sports

1.530 lượt xem

Occupations II

1.505 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
Loading...
Top