Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Vinifier

Mục lục

Ngoại động từ

Xử lý (hèm rượu) thành rượu vang

Xem thêm các từ khác

 • Vinifère

  Tính từ Sản xuất nho Terrain vinifère đất sản xuất nho
 • Vinique

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Từ rượu vang (mà ra) Tính từ Từ rượu vang (mà ra)
 • Vinosité

  Danh từ giống cái Tính chất nặng, tính chất có độ rượu cao (rượu vang)
 • Vintanina

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Gỗ cồng Danh từ giống đực Gỗ cồng
 • Vinylacétylène

  Danh từ giống đực (hóa học) vinilaaxetilen
 • Vinylamine

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 ( hóa học) vinilamin Danh từ giống cái ( hóa học) vinilamin
 • Vinyle

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 ( hóa học) vinila Danh từ giống đực ( hóa học) vinila
 • Vinylique

  Mục lục 1 Tính từ Tính từ Alcool vinylique ) ( hóa học) rượu vinilic
 • Vinylon

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Vinilông (sợi nhân tạo) Danh từ giống đực Vinilông (sợi nhân tạo)
 • Vinée

  Danh từ giống cái Sự hái nho, nho hái được Une bonne vinée nho hái được nhiều Cành quả (của cây nho, khi xén tỉa)
 • Vioc

  Mục lục 1 Tính từ (giống cái vioque) 1.1 (thông tục) già 2 Danh từ giống đực (giống cái vioque) 2.1 (thông tục) ông lão Tính...
 • Viol

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự hiếp dâm 1.2 Sự xâm phạm (một nơi thiêng liêng) 1.3 Đồng âm Viole. Danh từ giống đực...
 • Viola

  Mục lục 1 Bản mẫu:Viola 1.1 Danh từ giống đực 1.2 (thực vật học) cây hoa tím Bản mẫu:Viola Danh từ giống đực (thực...
 • Violable

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Có thể vi phạm 1.2 Có thể xâm phạm 1.3 Dễ bị tiết lộ Tính từ Có thể vi phạm Có thể xâm phạm...
 • Violacer

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 Trở tím; trở màu hoa cà Nội động từ Trở tím; trở màu hoa cà
 • Violacé

  Tính từ Tim tím, (có) màu hoa cà Nuage violacé đám mây màu hoa cà
 • Violacée

  Tính từ giống cái Xem violacé
 • Violamine

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 ( hóa học) violamin Danh từ giống cái ( hóa học) violamin
 • Violane

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (khoáng vật học) violan Danh từ giống cái (khoáng vật học) violan
 • Violat

  Mục lục 1 Tính từ giống đực 1.1 (dược học, từ cũ nghĩa cũ) chế bằng hoa tím Tính từ giống đực (dược học, từ cũ...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top