Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

倍率

Mục lục

[ ばいりつ ]

n

bội suất
bội số phóng đại/số lần phóng đại
倍率の高い顕微鏡: kính hiển vi có độ phóng to cao

Tin học

[ ばいりつ ]

hệ số tỷ lệ/bội suất [scale factor/scaling factor]

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 倍率付き測定単位

  Tin học [ ばいりつつきそくていたんい ] đơn vị đo được tỷ lệ hoá [scaled measurement unit/SMU]
 • 倍精度

  Tin học [ ばいせいど ] chính xác gấp đôi [double-precision]
 • 倍精度浮動小数点

  Tin học [ ばいせいどふどうしょうすうてん ] dấu phẩy động có độ chính xác gấp đôi [double precision floating point]
 • 倍長レジスタ

  Tin học [ ばいちょうレジスタ ] thanh ghi kép [double length register/double register]
 • 倍長語

  Tin học [ ばいちょうご ] từ nhớ kép [doubleword]
 • 倍速

  Tin học [ ばいそく ] tốc độ (của ổ CDs) [speed (of CD ROM drives)]
 • 倍数

  Mục lục 1 [ ばいすう ] 1.1 n 1.1.1 bội số 2 Kỹ thuật 2.1 [ ばいすう ] 2.1.1 bội số [multiple] [ ばいすう ] n bội số Kỹ...
 • 倣いフライス盤

  Kỹ thuật [ ならいフライスばん ] máy phay diềm [profiling milling machine, copy milling machine]
 • 倣い研削盤

  Kỹ thuật [ ならいけんさくばん ] máy cắt diềm [profile grinding machine]
 • 倣う

  [ ならう ] v5u, ok, uk mô phỏng/phỏng theo 前例に倣う: phỏng theo lệ cũ 左へ倣え: nhìn về bên trái
 • Tin học [ あたい ] giá trị [value]
 • 値域を定める

  Tin học [ ちいきをさだめる ] định vùng giá trị [to range]
 • 値する

  [ あたいする ] vs-s xứng đáng 彼らの努力は称賛に値する。: Những nỗ lực của họ thật xứng đáng để khen ngợi.
 • 値参照名

  Tin học [ あたいさんしょうめい ] tên giá trị tham chiếu [value reference name]
 • 値増し

  [ ねまし ] n sự tăng giá
 • 値安

  [ ねやす ] n Sự rẻ tiền
 • 値崩れ

  [ ねくずれ ] n sự sụt giá 地価の値崩れを予想する :Dự đoán sự sụt giá đất. 値崩れが起きないようにする :Ngăn...
 • 値巾

  [ ねはば ] n khoảng dao động của giá cả
 • 値上

  [ ねあげ ] n sự tăng giá 株価市場が大きく下げている中で、まるで重力に逆らうように値上がりしている株がある :Trong...
 • 値上がり

  Mục lục 1 [ ねあがり ] 1.1 n 1.1.1 sự tăng giá 1.1.2 giá tăng 2 Kinh tế 2.1 [ ねあがり ] 2.1.1 giá tăng [rise in price/price advance/advance...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top