Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

論理番号

Tin học

[ ろんりばんごう ]

số lôgic [logical number]

Thuộc thể loại

Các từ tiếp theo

 • 論理装置

  Tin học [ ろんりそうち ] thiết bị lôgic [logical unit]
 • 論理設計

  Tin học [ ろんりせっけい ] thiết kế lôgic [logic design]
 • 論理記号

  Tin học [ ろんりきごう ] biểu tượng logic [logic symbol]
 • 論理構造

  Tin học [ ろんりこうぞう ] cấu trúc lôgic [logical structure]
 • 論理構成

  Tin học [ ろんりこうせい ] tổ chức lôgic/sắp xếp lôgic [logical layout, organization]
 • 論理機構

  Tin học [ ろんりきこう ] thiết bị logic [logic device]
 • 論理比較

  Tin học [ ろんりひかく ] so sánh lôgic [logical comparison]
 • 論理演算

  Tin học [ ろんりえんざん ] phép toán logic [logic operation/logical operation]
 • 論理演算子

  Tin học [ ろんりえんざんし ] toán tử lôgic [logical operator] Explanation : Một ký hiệu dùng để xác định quan hệ logic bao...
 • 論理演算装置

  Tin học [ ろんりえんざんそうち ] đơn vị lôgic [logic unit]

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Occupations II

1.505 lượt xem

The Family

1.411 lượt xem

A Workshop

1.838 lượt xem

Individual Sports

1.742 lượt xem

Construction

2.676 lượt xem

Vegetables

1.297 lượt xem

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

Energy

1.658 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
Loading...
Top