Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

零下

[ れいか ]

n

dưới không/âm

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 零度

  [ れいど ] n không độ 絶対零度では原子および分子のすべての運動が停止する :Ở độ không tuyệt đối, hoạt...
 • 零れる

  [ こぼれる ] v1, vi bị tràn/tràn/bị đổ/trào/chảy ra ふいに涙がこぼれる: bất giác nước mắt trào ra 手のひらからこぼれる砂:...
 • 零細

  Mục lục 1 [ れいさい ] 1.1 adj-na 1.1.1 không quan trọng/tầm thường/vặt vãnh 1.2 n 1.2.1 sự không quan trọng/sự tầm thường/sự...
 • 零細部分品

  [ れいさいぶぶんひん ] n linh kiện
 • 零点

  [ れいてん ] n điểm không
 • 零点エネルギ

  Kỹ thuật [ れいてんエネルギ ] năng lượng điểm không [zero-point energy]
 • 零落する

  Mục lục 1 [ れいらくする ] 1.1 n 1.1.1 khánh kiệt 1.1.2 đốn kiếp [ れいらくする ] n khánh kiệt đốn kiếp
 • 零行列

  Tin học [ れいぎょうれつ ] ma trận không [zero matrix]
 • 零時

  [ れいじ ] n không giờ/mười hai giờ đêm
 • [ かみなり ] n sấm/sét 雷(稲妻)に打たれたらどうなりますか?: Nếu bị sấm (sét) đánh thì sẽ như thế nào? 私たちは、真夜中にとどろく雷の音で目が覚めた:...
 • 雷がなる

  [ かみなりがなる ] n sấm động
 • 雷管

  [ らいかん ] n kíp nổ
 • 雷魚

  [ らいぎょ ] n cá lóc
 • 雷鳴

  [ らいめい ] n sấm sét 大きな雷鳴を伴うひどい雷雨 :Cùng với sấm sét là mưa to gió lớn. こんなに大きな雷鳴を聞くのは生まれて初めてだ。 :Kể...
 • 雷雨

  [ らいう ] n bão tố 雷雨の中を走る :Chạy trong cơn bão tố. 誰もが雷雨を心配し過ぎていたわけではない。 :Không...
 • 雷激戦

  [ らいげきせん ] n đánh chớp nhoáng
 • [ たこ ] n con bạch tuộc 蛸脚配線をする :Mắc đường điện theo kiểu chân bạch tuộc 蛸壺:Bẫy bắt bạch tuộc
 • [ ひょう ] n mưa đá
 • 電力

  Mục lục 1 [ でんりょく ] 1.1 n 1.1.1 điện năng 1.1.2 điện lực 2 Kỹ thuật 2.1 [ でんりょく ] 2.1.1 điện lực [power] [ でんりょく...
 • 電力供給

  [ でんりょくきょうきゅう ] n Sự cung cấp điện 何百万の人々に対する電力供給を中断する :ngừng cấp điện cho...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top