Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Viết tắt

D/VD

 1. Data/Voice Data

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • D/c

  Discharge - also DISCH, dc, DSCHG, D and dis. Data Code - also DC Displays/Controls Down Converter Delays and Cancellations Diarrhea/constipation Design/construct...
 • D/dw

  Dextrose, distilled water Dextrose in distilled water
 • D/t

  DISK/TAPE Due to - also dt Delirium tremens - also dt\'s, dts, dt and dt\'s. DoveTail
 • D/tPRP

  Decidual/trophoblast PRL-related protein
 • D/w

  Dock warrant - also DW Distilled water - also dw and DDW Dextrose in water - also DIW and DW Deviation/Waiver Discussed with
 • D0

  Day 0
 • D1

  Dopamine-1 - also DA-1 Day 1 of dioestrus Deiodinase type 1 Diet 1 Dopamine type-1 Day 1 Days 1 Diestrus 1 Domain 1 Dwarf1
 • D1/D5r

  D1/D5 receptor
 • D10

  Day 10
 • D11

  Day 11
 • D12

  Day 12
 • D15

  Day 15
 • D1R

  D1 dopamine receptor D1 receptor
 • D2

  Dopamine-2 - also DA-2, D-2 and D(2) Deiodinase type 2 - also DIO2 Dengue type 2 - also DEN-2 Day 2 DBA/2 Degrade and Destroy Dengue 2 Diet 2 Domain 2...
 • D2-R

  D2 receptor - also D2R
 • D2-Rs

  D2 receptors - also D2R and D2Rs
 • D21

  Day 21
 • D23

  Density at 23 °C
 • D2B

  Domestic Digital Bus
 • D2C

  Decimal To Character
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top