Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Viết tắt

NAVSTAR

 1. Navigation satellite system using time and ranging
 2. Navigational Satellite Telecommunication Automatic Relais
 3. Navigational System Timing and Range
 4. Navigation Satellite Timing and Ranging
 5. Navigational System Tracking and Range
 6. NAVigation Signal Timing and Ranging System
 7. Navigation System - also NAVS and NS
 8. Navigational Star

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • NAVSTAR GPS

  Navigation Satellite Timing and Ranging GPS
 • NAVSTIC

  Naval Scientific and Technical Intelligence Center
 • NAVSTKWARCEN

  Naval Strike Warfare Center - also NSWC
 • NAVSTRI P

  Navy Standard Requisitioning and Issue Procedures
 • NAVSUBLANT

  Naval Submarine Force Atlantic
 • NAVSUBPAC

  Naval Submarine Force Pacific
 • NAVSUBSCOLNLON

  Navy Submarine School New London
 • NAVSUBTRACENPACDET

  Naval Submarine Training Center Pacific Detachment
 • NAVSUP

  NAVal SUPply Systems Command - also NAVSUPSYSCOM, NAVSUP/NAVSUPSYSCOM and NSSC Naval Supply
 • NAVSUP/NAVSUPSYSCOM

  Naval Supply Systems Command - also NAVSUP, NAVSUPSYSCOM and NSSC
 • NAVSUPCEN

  Naval Supply Center - also NSC
 • NAVSUPFAC

  Naval supply facility
 • NAVSUPINST

  Naval Supply Instruction
 • NAVSUPPUB

  Naval Supply Systems Command Publication
 • NAVSUPSYSCOM

  Naval Supply Systems Command - also NAVSUP, NAVSUP/NAVSUPSYSCOM and NSSC
 • NAVSURFLANT

  Naval Surface Force, Atlantic Naval Surface Forces Atlantic
 • NAVSURFPAC

  Naval Surface Forces Pacific
 • NAVSURFWARCENDIV

  Naval Surface Warfare Center Division
 • NAVSURPAC

  Naval Surface Force, Pacific
 • NAVSWC

  Naval Surface Weapons Center - also NSWC Naval Surface Warfare Center - also NSWC
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top