Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Viết tắt

USCC

 1. United States Criminal Code
 2. United States Chamber of Commerce
 3. United States Criminal Court

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • USCE

  United States Army Corps of Engineers - also USACE, USAEC and US-ACE Unequal sister chromatid exchange United States Corps of Engineers - also USCOE
 • USCEA

  United States Council for Energy Awareness
 • USCEL

  United States Council of Electromagnetic Compatibility Laboratories United States Council of EMC Laboratories
 • USCENTAF

  United States Central Command Air Forces
 • USCENTCOM

  United States Central Command US Central Command
 • USCF

  United States Cycling Federation
 • USCFCCCHR

  University of Southern California, Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research
 • USCG

  United States Coast Guard United State Coast Guard United States CAPITAL GROUP, INC. US Coast Guard Utility Safety Classification Group
 • USCGA

  United States Coast Guard Academy
 • USCGAUX

  U. S. Coast Guard Auxiliary
 • USCGC

  United States Coast Guard Cutter
 • USCGNET

  United States Communications Grid Network US Communications Grid Network
 • USCGR

  United State Coast Guard Reserve United States Coast Guard Reserves United States Coast Guard Reserve
 • USCGS

  United States Coast and Geodetic Survey - also USC&GS
 • USCIIC

  United States Civilian Internee Information Center
 • USCINCACOM

  United States Commander in Chief - also USCINCCENT, USCINCEUR, USCINCLANT, USCINCSO, USCINCSOC and USCINCSPACE
 • USCINCCENT

  United States Commander in Chief - also USCINCACOM, USCINCEUR, USCINCLANT, USCINCSO, USCINCSOC and USCINCSPACE
 • USCINCEUR

  United States Commander-in-Chief, Europe United States Commander in Chief - also USCINCACOM, USCINCCENT, USCINCLANT, USCINCSO, USCINCSOC and USCINCSPACE
 • USCINCLANT

  United States Commander in Chief - also USCINCACOM, USCINCCENT, USCINCEUR, USCINCSO, USCINCSOC and USCINCSPACE
 • USCINCPAC

  United States Commander-in-Chief, Pacific Command
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top