Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Việt - Anh

Đảo lái

Mục lục

Giao thông & vận tải

Nghĩa chuyên ngành

yaw

Kỹ thuật chung

Nghĩa chuyên ngành

conversely

Kinh tế

Nghĩa chuyên ngành

reverse

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top