Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Bất tác vi

(luật học, pháp lý) inaction

Xem thêm các từ khác

 • Bất tín

  En qui on ne peut avoir confiance; sujet à caution Nó là một kẻ bất tín il est un homme en qui on ne peut avoir confiance; il est sujet à caution
 • Bất tín nhiệm

  N\'avoir plus confiance; retirer sa confiance; désapprouver Quốc hội nước ấy đã bất tín nhiệm ông ta le parlement de ce pays n\'a plus...
 • Bất túc

  (ít dùng) insuffisant
 • Bất tương xâm

  Hiệp ước bất tương xâm pacte de non-agression réciproque
 • Bất tường

  (từ cũ, nghĩa cũ) néfaste; funeste Triệu chứng bất tường signe néfaste; symptôme funeste
 • Bất tất

  À quoi bon ; ce n\'est pas la peine Việc đã rõ lắm bất tất phải điều tra l\'affaire est très claire, à quoi bon ouvrir une enquête?
 • Bất tận

  Infini; illimité; éternel; interminable Chuyện trò bất tận conversation infinie
 • Bất tỉnh

  Perdre connaissance; s\'évanouir; rester inanimé; tomber sans connaissance; tomber en syncope Nghe tin chồng chết chị ngã ra bất tỉnh à la...
 • Bất xâm phạm

  Ne pas agresser hiệp ước bất xâm phạm pacte de non-agression
 • Bất ý

  (từ cũ, nghĩa cũ) sans qu\'on s\'y attende; sans qu\'on y fasse attention
 • Bất đắc chí

  Dé�u; désappointé; désenchanté; désabusé; désespéré Nhà nho bất đắc chí lettré désappointé
 • Bất đắc dĩ

  Malgré soi; à contrecoeur; par pis-aller; contre son gré; à son corps défendant Bất đắc dĩ bà ấy phải nhận elle a accepté à son corps...
 • Bất đẳng thức

  (toán học) inégalité
 • Bất đề kháng

  Ne pas s\'opposer (aux invasions) chính sách bất đề kháng politique de non-opposition
 • Bất định

  (toán học) indéfini Tích phân bất định intégrale indéfinie Inconstant; instable Tâm thần bất định esprit inconstant
 • Bất đồ

  À l\'improviste ; inopinément ; fortuitement ; d\'une manière inattendue Bất đồ trời mưa la pluie tombe à l\'improviste
 • Bất đồng

  Différent; dissemblable; divergent ; en dissension ; en conflit ; en désaccord ý kiến bất đồng avis différents Có sự bất...
 • Bất động sản

  (luật pháp) immeuble
 • Bấu véo

  Grappiller; écornifler Bấu véo của công grappiller des biens publics
 • Bấu víu

  Se cramponner Bấu víu vào lan can se cramponner à la balustrade S\'appuyer sur; compter sur; tabler sur Không biết bấu víu vào ai ne savoir...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top