Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Dụ

(từ cũ, nghĩa cũ) ordonnance royale
Séduire; allécher; gagner

Xem thêm các từ khác

 • Dụm

  (tiếng địa phương) assembler; rassembler
 • Dứ

  (tiếng địa phương) như nhứ
 • Dứa

  (thực vật học) ananas
 • Dừ

  (tiếng địa phương) như nhừ
 • Dừ tử

  như nhừ tử
 • Dừa

  (thân mật) repasser (un travail) à un autre, (thông tục) refiler; fourguer, (thực vật học) cocotier; coco, cùi dừa khô, copra; coprah
 • Dừng

  stopper; s'arrêter, (hàng hải) étale, tai vách mạch dừng, les murs ont des oreilles
 • Dử

  (tiếng địa phương) như nhử
 • Dửng

  dresser
 • Dữ

  violent; intense; vif; aigu, méchant; farouche; féroce; brutal; furibond; décha†né, mauvais, très; beaucoup
 • Dữ da

  dont la peau est facilement infectée
 • Dữ đòn

  qui aime à flanquer une rossée
 • Dự

  xem gạo dự, participer; prendre part à; assister à, se mêler à, (ít dùng) prévoir
 • Dự kiến

  prévoir, prévision
 • Dự liệu

  prévoir
 • Dự thí

  (từ cũ, nghĩa cũ) như dự thị
 • Dự thính

  assister comme auditeur libre, người dự thính, auditeur libre
 • Dự trữ

  faire une réserve; garder en réserve; stocker, réserve
 • Dự án

  projet
 • Dựa

  appuyer; adosser; accoter, reposer; fonder; baser, se référer; se prévaloir de; se réclamer de
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top