Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Giáng lâm

(từ cũ, nghĩa cũ) venir par condescendance

Xem thêm các từ khác

 • Giáng phàm

  (từ cũ, nghĩa cũ) descendre en ce bas monde (en parlant des êtres surnaturels)
 • Giáng phúc

  (từ cũ, nghĩa cũ) faire descendre le bonheur (en parlant des divinités)
 • Giáng sinh

  (tôn giáo) naissance de Jésus Christ lễ giáng sinh No„l
 • Giáng thế

  (từ cũ, nghĩa cũ) descendre en ce bas monde (en parlant des êtres surnaturels)
 • Giáng trả

  Infliger en retour; répondre
 • Giáng trần

  Như giáng thế
 • Giáng trật

  Dégrader; rétrograder
 • Giáo chủ

  (tôn giáo) pontife; métropolite
 • Giáo chức

  (tôn giáo) sacerdoce Enseignant
 • Giáo cụ

  Matériel d\'enseignement
 • Giáo dân

  Chrétien; catholique giáo dân xứ đạo paroissien
 • Giáo dưỡng

  Instruction
 • Giáo dục

  Éduquer Éducation Enseignement%%* Le Vietnam jouit d\'un excellent niveau d\'instruction, comparé aux autres pays pauvres de la planète. Le gouvernement...
 • Giáo dục học

  Pédagogie nhà giáo dục học pédagogue
 • Giáo giới

  Corps enseignant
 • Giáo giở

  Như tráo trở
 • Giáo hoàng

  Pape; Saint-Père; souverain pontife chức giáo hoàng papauté
 • Giáo huấn

  Enseigner; donner des le�ons de morale
 • Giáo học

  (từ cũ, nghĩa cũ) instituteur
 • Giáo học pháp

  Méthode d\'enseignement; didactique
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top