Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Gian phụ

Femme coupable dadultère

Xem thêm các từ khác

 • Giao hoàn

  rendre; restituer
 • Giao hoán

  (toán học, triết) commutatif, sự giao hoán, commutation
 • Già

  tante maternelle (grande soeur de la mère), vous (quand on s'adresse à une grande soeur de sa mère), je; moi (quand la grande soeur de la mère s'adresse...
 • Giàn

  tonnelle; pergola; berceau, déborder; se répandre
 • Giàn giáo

  Échafaudage
 • Giàng

  (từ cũ, nghĩa cũ) arbalète
 • Giành

  corbeille; manne; banne, conquérir; disputer
 • Giào

  (ít dùng) (variante phonétique de trào) déborder
 • Giá

  germes de haricot; haricot germé, Étagère; chevalet, support, bâti, (từ cũ, nghĩa cũ) char royal, prix; co‰t, co‰ter, (từ cũ, nghĩa cũ)...
 • Giá biển

  (động vật học) lingule
 • Giá cả

  prix (des marchandises)
 • Giá phỏng

  À supposer que
 • Giá sử

  như giả sử
 • Giá thành

  prix de revient
 • Giá thể

  (từ cũ, nghĩa cũ) substratum
 • Giá thử

  như giá phỏng
 • Giám

  nói tắt của giám sinh
 • Gián

  (động vật học) cancrelat; blatte; cafard
 • Giáng

  (âm nhạc) bémol, asséner; infliger; flanquer; appliquer, descendre; baisser, nói tắt của giáng cấp, như trời giáng, comme si c était...
 • Giáng hạ

  (từ cũ, nghĩa cũ) venir par condescendance, fondre sur; s'abattre avec violence sur
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top