Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Lỗ miệng

Cavité buccale; bouche

Xem thêm các từ khác

 • Lỗ mãng

  Indécent; inconvenant Lời nói lỗ mãng paroles indécentes Người lỗ mãng personne inconvenante
 • Lỗ mũi

  (giải phẫu học) narines Naseau (des chevaux...)
 • Lỗ mộng

  Mortaise
 • Lỗ nước

  (thực vật học) hydatode
 • Lỗ rò

  Renard; (hàng hải) voie d\'eau Lỗ rò ở bồn nước renard d\'un bassin Bít một lỗ rò calfeutrer une voie d\'eau
 • Lỗ rốn

  (giải phẫu học) ombilic Nombril
 • Lỗ tai

  (giải phẫu học) orifice du conduit auditif externe
 • Lỗ thông hơi

  Prise d\'air
 • Lỗ thủng

  Trou Lỗ thủng ở áo trou sur une veste
 • Lỗ vốn

  À perte Bán lỗ vốn vendre à perdre
 • Lỗ đáo

  Fossette; pot mắt lỗ đáo des yeux en boules de loto
 • Lỗ đít

  (thô tục) anus; fondement; troufignon; troufignard
 • Lỗi hẹn

  Manquer à sa promesse ; faillir à sa promesse
 • Lỗi in

  (ngành in) coquille Bản in thử đầy lỗi in épreuve pleine de coquilles
 • Lỗi lạc

  Distingué; éminent; insigne Nhà văn lỗi lạc écrivain distingué Những công trạng lỗi lạc d\'éminents services ; d\'insignes services
 • Lỗi lầm

  Faute; tort
 • Lỗi đạo

  Manquer à son devoir Lỗi đạo làm con manquer à son devoir filial
 • Lộ bàng

  (từ cũ, nghĩa cũ) bord de la route
 • Lộ diện

  Montrer son visage; se montrer xuất đầu lộ diện se montrer au public
 • Lộ hầu

  Qui a la pomme d\'Adam proéminente
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top