Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Nhỡ thời

Rater l'occasion
Avoir fait son temps

Xem thêm các từ khác

 • Nhỡ tàu

  Manquer le train (thông tục) rater l\'occasion
 • Nhỡ đường

  Se trouver au dépourvu en cours de route
 • Nhục

  Partie intérieure (de la cannelle de couleur foncée où se concentrent les principes essentiels) Honteux; déshonoré; humiliant Thật là nhục c\'est...
 • Nhục dục

  Désirs charnels
 • Nhục hình

  Torture Peine corporelle
 • Nhục mạ

  Insulter; outrager
 • Nhục nhã

  Honteux; humiliant; ignominieux Thất bại nhục nhã échec humiliant Sự bỏ trốn nhục nhã une fuite honteuse
 • Nhục nhằn

  Humiliant ; plein d\'humiliations Kiếp sống nhục nhằn vie pleine d\'humiliations
 • Nhục đậu khấu

  (thực vật học) muscadier; muscade
 • Nhụy

  (thực vật học) pistil bộ nhụy gynécée
 • Nhức nhói

  Như nhức nhối
 • Nhức răng

  Avoir des maux de dents (y học) rage de dents
 • Nhức xương

  (y học) douleur ostéocope; ostéodynie
 • Nhức óc

  Avoir la tête cassée (par des bruits ou par des paroles ennuyeuses) Tiếng búa liên tiếp làm tôi nhức óc des coups répétés de marteau me...
 • Nhức đầu

  Avoir mal à la tête (y học) céphalée; céphalalgie nhức nửa đầu hémicranie
 • Nhừ tử

  Đánh nhừ tử battre (quelqu\'un) comme plâtre; passer à tabac; tabasser
 • Nhừ đòn

  Roué de coups
 • Nhửng nhưng

  Như dửng dưng
 • Những ai

  Tous ceux qui Những ai đã tham gia phong trào ấy đều được thưởng tous ceux qui ont pris part à ce mouvement sont récompensés
 • Những gì không phải là cộng đồng của BaamBoo-Tra Từ

  BaamBoo-Tra Từ không phải là một cuộc khẩu chiến Trong cộng đồng BaamBoo-Tra Từ , mọi người đối xử với nhau một cách...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top