Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Nong

Mục lục

Grand panier plat
Nong phơi thóc
grand panier plat pour sécher du paddy au soleil
Élargir en for�ant; dilater
Nong giày
élargir des chaussures en for�ant
Nong ống đái y học
dilater lurètre
Se dépenser
Nong sức
se dépenser en efforts
Engager; insérer; enchasser
Nong kính vào khung
inséser un verre dans un cadre

Xem thêm các từ khác

 • Nong nóng

  Xem nóng
 • Nong nả

  Faire tous ses efforts Nong nả đua bơi faire tous ses efforts dans une compétition de natation
 • Noãn

  (sinh vật học, sinh lý học) ovule lối dính noãn (thực vật học) placentation
 • Noãn bào

  (sinh vật học, sinh lý học) oocyte; ovocyte
 • Noãn bào tử

  (thực vật học) oospore
 • Noãn châu

  (sinh vật học, sinh lý học, từ cũ, nghĩa cũ) ovule
 • Noãn cầu

  (thực vật học) oosphère
 • Noãn giao

  (sinh vật học, sinh lý học) oogame
 • Noãn hoàng

  (sinh vật học, sinh lý học) vitellus chất noãn hoàng vitelline màng noãn hoàng vitelline sự tạo não hoàng vitellogenèse
 • Noãn khoa

  (sinh vật học, sinh lý học) ovologie
 • Noãn khí

  (thực vật học) oogone
 • Noãn khổng

  (sinh vật học, sinh lý học) micropyle
 • Noãn sinh

  (sinh vật học, sinh lý học) ovipare
 • Noãn sào

  (sinh vật học, sinh lý học) ovipare
 • Noãn thai sinh

  (sinh vật học, sinh lý học) ovovivipare
 • Nu

  Bois de loupe (tiếng địa phương) (variante phonétique de nâu) igname des teinturiers Brun
 • Nu na

  Oisif Ngồi nu na cả ngày rester oisif toute la journée
 • Nu na nu nống

  Jeu de numération sur jambes allongées (jeu d\'enfants)
 • Nua

  Xem già nua
 • Nung

  Chauffer; cuire Nung đỏ sắt chauffer le fer au rouge Nung gạch cuire des briques Nung vôi cuire de la chaux; calciner (kĩ thuật) griller Nung...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top