Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Thương phẩm

Articles de commerce.

Xem thêm các từ khác

 • Thương phẩm hóa

  Commercialiser. Thương phẩm hóa một sản phẩm commercialiser un produit.
 • Thương số

  Quotient. Thương số hô hấp (sinh vật học, sinh lý học) quotient respiratoire.
 • Thương thuyết

  Entrer en pourparlers cuộc thương thuyết pourparler.
 • Thương thuyền

  Navire de commerce ; navire marchand đội thương thuyền flotte de commerce ; marine marchande.
 • Thương thân

  Avoir pitié de soi-même thương thân trách phận s\'apitoyer sur son propre sort.
 • Thương thực

  (từ cũ, nghĩa cũ) indigestion.
 • Thương tiếc

  Regretter. Thương tiếc bạn regretter un ami.
 • Thương trường

  (từ cũ, nghĩa cũ) marché. Le monde des commer�ants.
 • Thương tá

  (sử học) mandarin auxiliaire du chef de province.
 • Thương tâm

  Affligeant ; désolant. Cảnh thương tâm spectacle affligeant.
 • Thương tình

  S\'apitoyer sur ; avoir de la compassion pour.
 • Thương tích

  Blessure.
 • Thương tật

  Infirmité due à une blessure.
 • Thương tổn

  Lésion gây thương tổn léser. Viên đạn đã gây thương tổn ở phổi ��la balle à lésé le poumon.
 • Thương vong

  Être blessé et mort. Blessés et morts. Số thương vong nombre de blessés et de morts (dans une bataille...).
 • Thương vụ

  Affaires commerciales. Organe de relations commerciales (après d\'un pays).
 • Thương xót

  Déplorer ; plaindre. Thương xót những kẻ khốn khổ plaindre les malheureux.
 • Thương yêu

  Aimer ; chérir.
 • Thương ôi

  Hélas.
 • Thương đao

  (từ cũ, nghĩa cũ) épieu et coutelas ; armes blanches.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top