Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Nhật

Sóng cồn

exp

つなみ - [津波]
はろう - [波浪]
Độ sâu giới hạn ảnh hưởng của sóng cồn.: 波浪作用限界深度
Chức năng tương tác của sóng.: 波浪相互作用

Xem thêm các từ khác

 • Sóng dài

  ちょうは - [長波] - [trƯỜng ba], yếu tố cơ bản của sóng vô tuyến viễn vọng là bắt được các bước sóng dài: 長波長電波を受信する電波望遠鏡の基本要素,...
 • Sóng gió

  さいがい - [災害], なみかぜ - [波風] - [ba phong], なみとかぜ - [波と風], はらん - [波乱], ふうろう - [風浪] - [phong lÃng],...
 • Sóng gần bờ

  うらなみ - [浦波]
 • Sóng gợn

  はもん - [波紋], những vòng sóng tỏa rộng như vẽ thành vòng tròn.: 円を描くように広がる波紋, gió làm mặt hồ gợn...
 • Sóng gợn lăn tăn

  さざなみ - [小波] - [tiỂu ba]
 • Sóng lăn tăn

  さざなみ - [小波] - [tiỂu ba], さざなみ - [細波] - [tẾ ba]
 • Sóng mang

  キャリア, キャリヤ, はんそうは - [搬送波]
 • Sóng mang nội bộ

  ローカルキャリア
 • Sóng ngắn

  たんぱ - [短波], nhìn xuyên thấu những bước sóng ngắn của bức xạ ánh sáng mặt trời rọi xuống.: 入射する短波長の太陽光には透明である,...
 • Sóng nhiệt

  ねっぱ - [熱波] - [nhiỆt ba], đối mặt với trận sóng nhiệt kỷ kục sẽ làm chết trên ~ người.: _人以上が死亡する記録的な熱波に直面する,...
 • Sóng não

  のうは - [脳波] - [nÃo ba]
 • Sóng siêu âm

  ちょうおんぱ - [超音波] - [siÊu Âm ba], có thể chuẩn đoán bệnh bằng sóng siêu âm: 超音波によって診断が可能な, Được...
 • Sóng sánh

  だぶだぶ, chất lỏng đầy sóng sánh: 液体が~(と)震えている
 • Sóng sơ cấp

  ぴーは - [P波]
 • Sóng thứ cấp

  えすは - [S波]
 • Sóng triều

  つなみ - [津波], sóng triều sinh ra bởi động đất.: 地震のため津波が発生した。
 • Sóng truyền thông

  はんそうは - [搬送波]
 • Sóng trọng lực

  じゅうりょくは - [重力波]
 • Sóng tầm trung

  ちゅうは - [中波] - [trung ba]
 • Sóng tần số thấp

  ていしゅうは - [低周波] - [ĐÊ chu ba], nhiễu sóng tần số thấp trên núi phú sĩ: 富士山の低周波地震, bao gồm thành phần...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top