Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Nhật

Sự bi thường

n

ひしょう - [悲傷] - [BI THƯƠNG]

Xem thêm các từ khác

 • Sự bày

  ならび - [並び]
 • Sự bảo thủ

  こしつ - [固執] - [cỐ chẤp], ごうじょう - [強情], きゅうへい - [旧弊], がんこ - [頑固], ra sức bảo thủ: 強情を張る,...
 • Sự bất hòa

  ふわ - [不和], なかたがい - [仲違い] - [trỌng vi], vì cãi nhau nên hai người trở nên bất hòa: 口げんかをして二人は不和になった
 • Sự bắn nước

  スプラッシャー, ウォータシュート
 • Sự bắn ra

  はっぽう - [発砲]
 • Sự bắt

  かり - [狩り]
 • Sự bỏ

  キャンセル, かいじょ - [解除], ギブアップ, テーキオフ, hãy ấn vào nút hủy bỏ (cancel) để ngừng tải (download) dữ...
 • Sự bịt

  ストッページ
 • Sự chuyển cho

  はいたつ - [配達], tôi sẽ trả lại sản phẩm được chuyển tới này vì trông nó rất khác so với ảnh mẫu trong catalog:...
 • Sự chuyển chỗ

  ディスプレースメント
 • Sự chuyển tâm

  ターニングセンタ
 • Sự chạm

  てざわり - [手触り] - [thỦ xÚc], かんしょく - [感触], うきぼり - [浮き彫り], nghề chạm khắc: 浮き彫り細工
 • Sự chạy

  ランニング, ラニング, ラン, ランニング
 • Sự chảy

  フロー
 • Sự chậm

  ラグ
 • Sự chủ ý

  こい - [故意], có chủ ý hay ngẫu nhiên: 故意か偶然か, có chủ ý (cố ý) giết hại ai đó: 故意で人を死亡させる
 • Sự chủ đạo

  しゅどう - [主導]
 • Sự chở

  コンベヤンス
 • Sự chồn

  つぶし
 • Sự chỉ ra

  してき - [指摘]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top